Rəsulullah (s): "Mən elmin şəhəriyəm, Əli isə onun qapısıdır" (Mütəvatir)
Namaz Vaxtları
İmam Əlinin (ə) məsciddə öldürülməsi ilə bağlı qətl planı
1)İmam Əlinin (ə) məsciddə öldürülməsi ilə bağlı qətl planı (Əbu Bəkr (l) və Ömər (l) Xalid ibn Vəlidin (l) vasitəsilə qətl planı hazırlamışdılar. Əbu Bəkr (l) namazda olarkən verdiyi hökmdən peşman olub, Xalidə (l) əmr verdi ki, bu işdən çəkinsin.) Bu zaman İmam Əli (ə) Xaliddən (l) soruşdu: "Əbu
İmam Əlinin (ə) məsciddə öldürülməsi ilə bağlı qətl planı
03
yan
565
0
Həzrət Əli(ə.s)-ın qəzavətini 14 əsr sonra Harvard universiteti tapıb
İmam Əli əleyhissalam-ın qəzavətlərindən.. İbn Abbasdan nəql olunur ki, Şüreyh Qazi, Ömər ibn Xəttabdan mürəkkəb bir məsələ barəsində soruşdu. O, oyana-buyana hərəkət etdi, üzünün rəngi dəyişdi və əsəbiləşdi. Nə qədər fikirləşsə də, bu sualın cavabını tapa bilmədi. Nəhayət səhabələri çağırıb
Həzrət Əli(ə.s)-ın qəzavətini 14 əsr sonra Harvard universiteti tapıb
02
may
1 553
0
Həzrət Əliyə (ə) verilən 7 sual...
Bir kişi Həzrət Əlinin (ə) yanına gəlib dedi: "Mən yeddi yüz fərsəx yol gəlmişəm ki, Sizdən 7 sual soruşum”. Həzrət Əli (ə) buyurdu: "Buyur soruş”. Həmin kişi soruşdu: 1. Səmadan daha böyük olan nədir? Həzrət (ə) buyurdu: "Günahsıza yalan bağlamaq” 2. Yerdən daha böyük olan nədir? Həzrət (ə)
Həzrət Əliyə (ə) verilən 7 sual...
19
fev
1 921
0
Mən elm şəhəriyəm, Əli də onun qapısı
Mənbələrin hamısı əhli-sünnədəndir Peyğəmbər (s) deyib: «Mən elm şəhəriyəm, Əli də onun qapısı; elm öyrənmək istəyən qapıdan girməlidir!» Tirmizi «Səhih» cild 5 səh. 637 3723-cü xədis; Əhməd ibn Hənbəl «Fədail-səhabə» cild 2 səh. 634 xədis 1081; Əbu Na’im «Hiylətul-övliya» cild 1 səh 64; «Zəhair
Mən elm şəhəriyəm, Əli də onun qapısı
25
yan
1 517
0
imam Əlinin(ə.s) yəhudini müsəlman etməsi
Bir gün bir yəhudi Hz. Əlinin (ə) yanına gələrək deyir: “Ey, Əli! Mənə elə bir rəqəm de ki, həm 2-yə, həm 3-ə, həm 4-ə, həm 5-ə, həm 6-ya, həm 7-yə, həm 8-ə, həm 9-a, həm də 10-a tam şəkildə bölünsün.” Hz. Əli (ə): “Sualına cavab versəm müsəlman olarsanmı?” – deyə soruşur və yəhudi qeyri-şərtsiz bu
imam Əlinin(ə.s) yəhudini  müsəlman etməsi
23
dek
1 161
0
İmam əlinin (ə) yəhudi alimə cavabı
Yəhudi başçılarından biri Əbubəkrin yanına gəlib soruşur ki,bu ümmətin peyğəmbərinin canişini sənmisən? Əbubəkr: "Bəli" - deyə cavab verir.Bunu eşidən yəhudi başçısı deyir ki,Tövratda yazıldığına görə peyğəmbərin canişinləri ümmətin ən bilikli adamları olurlar. Elə isə onda mənə de görüm
İmam əlinin (ə) yəhudi alimə cavabı
15
dek
1 764
0
İmam Əli(ə.s) sünni kitablarında
Rəsulullah (saas) belə buyurmuşdur: “Əlini sevmək imanın əlamətidir, Əliyə nifrət isə riyakarlıq əlamətidir” Səhihi Müslim, c. 1, səh. 48; Səhih Tirmizi, c. 5, səh. 643; Sünən İbn Macə,c. 1, səh. 142; Müsnəd Əhməd bin Hənbəl c. 1, səh. 84,95,128 Tarix al-Kəbir, əl-Buxari (Səhihin müəllifi), c. 1,
İmam Əli(ə.s) sünni kitablarında
29
okt
1 345
0
Doğru yolun (Siratəl mustəqimin mənası).
Doğru yolun (Siratəl mustəqimin mənası). Bizi doğru yola yönəlt! [1] İmam Cəfər Sadiq (ə.s): İnsanlar sağa-sola azdı,ancaq biz və şiələrimiz doğru yola hidayət olunduq.[2] Həqiqətən mənim Rəbbim,sizin Rəbbinizdir.Elə isə Ona ibadət edin ki,doğru yol budur. [3] Allahın ayələri sizə oxunduğu və Onun
Doğru yolun (Siratəl mustəqimin mənası).
09
iyn
1 367
0
Əli məndən sonra hər bir möminin dostu, sevimlisidir.
Əli məndən sonra hər bir möminin dostu, sevimlisidir. Peyğəmbər (s) buyurmuşdu: “Əli məndən sonra hər bir möminin dostu, sevimlisidir.(Səhih hədislər silsiləsi, 5263) Bir gün Ayişə Peyğəmbərin (s) yanına gəldikdə o Həzrət bu­yur­du: “Seyyidil - Ərəbi mənim yanıma çağır. Ayişə dedi: “Ey Rə­sulullah!
Əli məndən sonra hər bir möminin dostu, sevimlisidir.
08
iyn
1 017
0
İmam Əlinin (ə.s) fəziləti hədislər güzgüsündə.
İmam Əlinin (ə.s) fəziləti hədislər güzgüsündə. İslam Peyğəmbəri (s.a.v.v) buyurur: Cаnım iхtiyаrındа оlаn Аllаhа аnd оlsun.Bir şәхs yеtmiş Pеyğәmbәrin (ə.s) әmәlini әncаm vеrsә, аncаq qаrdаşım Әlini (ә.s) sеvmәsә,cәnnәtә dахil оlmаz! (Bihаrul Ənvаr,cild 41,sәh 273) -Həzrət Pеyğәmbәr (s.a.v.v)
İmam Əlinin (ə.s) fəziləti hədislər güzgüsündə.
08
iyn
2 583
0