Rəsulullah (s): "Mən elmin şəhəriyəm, Əli isə onun qapısıdır" (Mütəvatir)
Namaz Vaxtları

İmam Əlinin (ə) məsciddə öldürülməsi ilə bağlı qətl planı

İmam Əlinin (ə) məsciddə öldürülməsi ilə bağlı qətl planı
+3
Mətndə qrammatik səhv var?

1)İmam Əlinin (ə) məsciddə öldürülməsi ilə bağlı qətl planı (Əbu Bəkr (l) və Ömər (l) Xalid ibn Vəlidin (l) vasitəsilə qətl planı hazırlamışdılar. Əbu Bəkr (l) namazda olarkən verdiyi hökmdən peşman olub, Xalidə (l) əmr verdi ki, bu işdən çəkinsin.) Bu zaman İmam Əli (ə) Xaliddən (l) soruşdu: "Əbu Bəkr (l) sənə nəyi əmr etmişdi?" Xalid (l) dedi: "Mənə sənin boynunu vurmağı əmr etmişdi". Həzrət (ə) buyurdu: "Sən bu əmri yerinə yetirəcəkdinmi?" Xalid (l) dedi: "Bəli. Allaha (c) and olsun ki, salamdan sonra məni bu işdən çəkindirməsəydi, səni öldürərdim!" Bu sözdən sonra İmam Əli (ə) Xalidi (l) yerə çırpdı. Camaat ora yığışdıqda Ömər (l) dedi: "Kəbənin Rəbbinə and olsun ki, Əli (ə) Xalidi (l) öldürəcək!" Camaat Əliyə (ə) yalvarıb dedilər: "Allaha (c) xatir! Bu qəbrin sahibinə (Hz. Peyğəmbərə (s)) xatir! Xalidi (l) burax! İmam Əli (ə) bu sözdən sonra onu buraxıb, Ömərin (l) yaxasından yapışaraq belə buyurdu: "Ey Səhhakın oğlu! Əgər daha öncə Allah Rəsulunun (s) məndən aldığı əhd və Allahın qəti hökmü olmasaydı, hansı birimizin köməyinin daha zəif və sayının daha az olduğunu mütləq bilərdin!" Sonra Əmirəl-möminin Əli (ə) evinə döndü!

Şeyx Əbdu Əli Huveyzi (r), "Təfsiru Nuris-Səqəleyn", Rum surəsi, 38-ci ayənin təfsiri;

Şeyx Təbrizi Ənsari (r), Əl-Lum'ətul-Beyza, səh. 797.

2)Əbu Bəkrlə Ömər (məl'unlar) Xalid ibn Vəlidə (lən) əmr edirlər ki , İmam Əlini ( ə ) namaz üstə öldürsün. Son anda qərarlarını dəyişib , Xalidə bunu etməməyi tapşırırlar. İmam Əli ( ə ) bunu bilir. Xalidə sual edir ki, Ey Xalid , o ikisi sənə nə etməyi əmr etmişdi? Xalid deyir ki , Səni öldürməyi. İmam ( ə ) yenə soruşur: Sən bunu edərdin? Xalid deyir : əgər onlar qərarını dəyişməsəydi and olsun Allaha ki , edərdim. İmam Əli ( ə ) cavabında buyurur : yalan danışırsan, anan səni itirsin. Bu işi görən kəsin (yəni məni qətlə yetirəcək şəxsin) arxa dəliyi səninki qədər en

Biharul-Ənvar c 29 , səh 136 - 137.
İhticac c 1 , səh 89-90.
İnformasiya
« Qonaq » qrupunda olanlar istifadəçilər bu Xəbəra şərh əlavə edə bilməz.