Rəsulullah (s): "Mən elmin şəhəriyəm, Əli isə onun qapısıdır" (Mütəvatir)
Namaz Vaxtları
Qədr surəsi
Qədr surəsi 1. İnna ənzəlnahu fi ləylətil qədr. 2. Vəma ədrakə ma ləylətul qədr. 3. Ləylətul-qədri xəyrun min əlfi şəhr. 4. Tənəzzəlul məlaikətu...
Qədr surəsi
30
avq
302 960
0
Tövhid surəsi (İxlas) və hədislər
“Bismillahir-rəhmanir-rəhim; qul huvəllahu əhəd; əllahus-saməd; ləm yəlid və ləm yuləd; və ləm yəkulləhu kufuvən əhəd.” “De ki, O Allah birdir; Allah...
Tövhid surəsi (İxlas) və hədislər
27
avq
50 404
0
Ləyl surəsi
92-ci surə əl-Leyl (Gecə) surəsi (Məkkədə nazil olmuşdur, 21 ayədir) Bismillahir-rəhmanir-rəhim! Allahın Rəsulu (s.ə.v.v) buyurdu: Allah Ləyl...
Ləyl surəsi
27
avq
56 893
0
Şəms surəsi (Günəş surəsi)
Şəms surəsi Bismillahir rəhmanir rəhim Vəş şəmsi və zuhaha 1. Vəl qəməri iza təlaha 2. Vən nəhari iza cəlləha 3. Vəl ləyli iza yəğşaha 4. Vəs səmai...
Şəms surəsi  (Günəş surəsi)
27
avq
38 114
0
İxlası qazanmağın yolları
Hər işdə Allahın razılığının ən çoxunu qazanmaq Qarşılaşdığı hər hadisədə ixlaslı olmaq istəyən bir insan hər işində "Allahın razılığının ən çoxu"nu...
İxlası qazanmağın yolları
26
avq
3 252
0
Başınıza gələn müsibətlər
Başınıza gələn hər bir müsibət öz əllərinizlə qazandığınız günahlar üzündəndir. Allah günahların çoxunu bağışlayır. İnsan nəfsinin diqqətlə düşünməli...
Başınıza gələn müsibətlər
26
avq
3 162
0
Dağların funksiyası
Quranda dağların mühüm geoloji funksiyasına diqqət çəkilir: Yer onları silkələməsin deyə, orada möhkəm dağlar yaratdıq... (Ənbiya surəsi, 31) Ayədə...
Dağların funksiyası
26
avq
2 793
0
Dağların hərəkət etməsi
Bir ayədə dağların göründüyü kimi sabit olmadığı, daima hərəkət halında olduğu belə bildirilir: Sən dağlara baxıb onları donmuş zənn edərsən, halbuki...
Dağların hərəkət etməsi
26
avq
3 192
0
Neftin əmələ gəlməsi
Ən uca Rəbbinin adına təriflər de! O Rəbbin ki, xəlq etdi və nizama saldı. O Rəbbin ki, əzəldən müəyyən etdi və yol göstərdi. O (Rəbbin) ki, otlağı...
Neftin əmələ gəlməsi
26
avq
4 510
0
Günəşin hərəkət istiqaməti
Quranda Günəş və Aydan bəhs edilərkən hər birinin öz orbiti olduğu vurğulanır: Gecəni, gündüzü, günəşi və ayı da yaradan Odur. Onların hər biri öz...
Günəşin hərəkət istiqaməti
26
avq
2 928
0