Rəsulullah (s): "Mən elmin şəhəriyəm, Əli isə onun qapısıdır" (Mütəvatir)
Namaz Vaxtları
İxlası qazanmağın yolları
Hər işdə Allahın razılığının ən çoxunu qazanmaq Qarşılaşdığı hər hadisədə ixlaslı olmaq istəyən bir insan hər işində "Allahın razılığının ən çoxu"nu...
İxlası qazanmağın yolları
26
avq
3 000
0
Başınıza gələn müsibətlər
Başınıza gələn hər bir müsibət öz əllərinizlə qazandığınız günahlar üzündəndir. Allah günahların çoxunu bağışlayır. İnsan nəfsinin diqqətlə düşünməli...
Başınıza gələn müsibətlər
26
avq
2 886
0
Dağların funksiyası
Quranda dağların mühüm geoloji funksiyasına diqqət çəkilir: Yer onları silkələməsin deyə, orada möhkəm dağlar yaratdıq... (Ənbiya surəsi, 31) Ayədə...
Dağların funksiyası
26
avq
2 593
0
Dağların hərəkət etməsi
Bir ayədə dağların göründüyü kimi sabit olmadığı, daima hərəkət halında olduğu belə bildirilir: Sən dağlara baxıb onları donmuş zənn edərsən, halbuki...
Dağların hərəkət etməsi
26
avq
2 892
0
Neftin əmələ gəlməsi
Ən uca Rəbbinin adına təriflər de! O Rəbbin ki, xəlq etdi və nizama saldı. O Rəbbin ki, əzəldən müəyyən etdi və yol göstərdi. O (Rəbbin) ki, otlağı...
Neftin əmələ gəlməsi
26
avq
4 180
0
Günəşin hərəkət istiqaməti
Quranda Günəş və Aydan bəhs edilərkən hər birinin öz orbiti olduğu vurğulanır: Gecəni, gündüzü, günəşi və ayı da yaradan Odur. Onların hər biri öz...
Günəşin hərəkət istiqaməti
26
avq
2 762
0
Göylərlə yer arasındakıların yaradılışı
Quranda göylərin, yerin və ikisinin arasındakıların yaradılışı ilə bağlı bir çox ayə var: Biz göyləri, yeri və onların arasında olanları yalnız haqq...
Göylərlə yer arasındakıların yaradılışı
26
avq
2 403
0
Quran möcüzələri
Allah 14 əsr əvvəl insanlara yolgöstərici kitab olan Qurani-kərimi nazil etmiş və bütün bəşəriyyəti Qurana tabe olaraq xilas olmağa dəvət etmişdir....
Quran möcüzələri
26
avq
4 311
0
Kimlər cəhənnəmə girəcək?
Quranda bir çox ayədə cəhənnəmə girəcək insanların xüsusiyyətlərindən bəhs edilir. Bu xüsusiyyətlərdən bir qismini belə sadalamaq olar: Allah`ı...
Kimlər cəhənnəmə girəcək?
26
avq
4 308
0
Cənnətdə həyat
Quranda təsvir olunanlara əsasən, cənnətdə də dünyadakına bənzər həyat olduğunu anlayırıq. Ayələrdə cənnətdəki məkanlar təsvir olunur, bu...
Cənnətdə həyat
26
avq
3 350
0