Rəsulullah (s): "Mən elmin şəhəriyəm, Əli isə onun qapısıdır" (Mütəvatir)
Namaz Vaxtları
Cənnət və cəhənnəmdəkilər bir-birlərini görəcəklərmi?
Allah ayələrdə cənnət əhli ilə cəhənnəm əhlinin bir-birlərini gördüyündən və onlar arasındakı dialoqlardan bəhs edir. Cənnət və cəhənnəm xalqının...
Cənnət və cəhənnəmdəkilər bir-birlərini görəcəklərmi?
26
avq
4 093
0
Qurani-Kərim oxumaq haqqında 20 hədis
1 - Həzrət Peyğəmbəri-Əkrəm (s) buyurmuşdur: “Sizlərdən hər hansı biriniz Allahla danışmaq istəyirsə, Quran oxusun. Elmin əvvəlini və axırını...
Qurani-Kərim oxumaq haqqında 20 hədis
21
avq
6 272
0
Quran oxumağın savabı
QURAN OXUMAQIN SAVABI Peyğəmbər (s) buyurub: "Ey Salman! Quran oxu. Çünki Quran oxumaq günahların kəffarəsidir. Cənnəm odunun qarşısında sipər və...
Quran oxumağın savabı
11
avq
3 965
0
Təvəssül
Dünya müsəlmanlarının ən aktual məsələlərindən biri də təvəssül məsələsidir. Təvəssül sözü ərəb dilindəki “vəsilə” sözündən götürülmüşdür. “Vəsilə”...
Təvəssül
09
avq
3 195
0
İxlas surəsi
Ixlas (Tovhid) suresi: "Bismillahir-rəhmanir-rəhim" Bağışlayan ve mehriban Allahin adı ile. "Qul huvəllahu əhəd" De ki, odur yeganə Allah....
İxlas surəsi
08
avq
329 466
0
Kafirun surəsi
1.Bismillahir - rəhmanir - rəhim, 2.Qul ya əyyuhəl kafirun, 3.La ə'budu ma tə'budun, 4.Və la əntum abidunə ma ə'bud, 5. Və la ənə abidun ma əbədtum....
Kafirun surəsi
08
avq
118 143
1
Nas surəsinin azərbaycanca və ərəbcə oxunuşu və tərcüməsi
1) Bİsmilləhir-rahmənir-rahim. 2) Qul əuzu birabbin-nəs 3) Məlikin-nəs 4) İləhin-nəs 5) Min şərril-vəsvəsil-xannəs 6) Əl-ləzi yuvəsvisu fi...
Nas surəsinin azərbaycanca və ərəbcə oxunuşu və tərcüməsi
08
avq
290 616
0
Ayə nədir
Ayə lüğətdə əlamət, ibrət, dəlil, nişan və yüksək bina kimi mənalara gəlir. Qur'anın hər cümləsi: bir həqiqət nişanəsi, ibrət verici bir öyüd olduğu...
Ayə nədir
03
avq
4 730
0
Quranın adları
Qur'anın adları; Qur'anın yenə Qur'an tərəfindən bildirilən bir çox adları vardır. Onun ən çox işlənilən və çox yayılan adı Qur'andır. Bunların bir...
Quranın adları
03
avq
3 476
0
Quran nə deməkdir ?
Qur'an kəliməsinin mənası oxumaq qiraət etmək deməkdir. Qur'an ləfzi və mənaları vəhyə istinad edən, Cəbrayıl (a.s.) vasitəsiylə son peyğəmbər...
Quran nə deməkdir ?
03
avq
3 191
0