Rəsulullah (s): "Mən elmin şəhəriyəm, Əli isə onun qapısıdır" (Mütəvatir)
Namaz Vaxtları
İxlas surəsi
Ixlas (Tovhid) suresi: "Bismillahir-rəhmanir-rəhim" Bağışlayan ve mehriban Allahin adı ile. "Qul huvəllahu əhəd" De ki, odur yeganə Allah....
İxlas surəsi
08
avq
287 186
0
Kafirun surəsi
1.Bismillahir - rəhmanir - rəhim, 2.Qul ya əyyuhəl kafirun, 3.La ə'budu ma tə'budun, 4.Və la əntum abidunə ma ə'bud, 5. Və la ənə abidun ma əbədtum....
Kafirun surəsi
08
avq
88 412
1
Nas surəsinin azərbaycanca və ərəbcə oxunuşu və tərcüməsi
1) Bİsmilləhir-rahmənir-rahim. 2) Qul əuzu birabbin-nəs 3) Məlikin-nəs 4) İləhin-nəs 5) Min şərril-vəsvəsil-xannəs 6) Əl-ləzi yuvəsvisu fi...
Nas surəsinin azərbaycanca və ərəbcə oxunuşu və tərcüməsi
08
avq
215 883
0
Ayə nədir
Ayə lüğətdə əlamət, ibrət, dəlil, nişan və yüksək bina kimi mənalara gəlir. Qur'anın hər cümləsi: bir həqiqət nişanəsi, ibrət verici bir öyüd olduğu...
Ayə nədir
03
avq
4 194
0
Quranın adları
Qur'anın adları; Qur'anın yenə Qur'an tərəfindən bildirilən bir çox adları vardır. Onun ən çox işlənilən və çox yayılan adı Qur'andır. Bunların bir...
Quranın adları
03
avq
3 160
0
Quran nə deməkdir ?
Qur'an kəliməsinin mənası oxumaq qiraət etmək deməkdir. Qur'an ləfzi və mənaları vəhyə istinad edən, Cəbrayıl (a.s.) vasitəsiylə son peyğəmbər...
Quran nə deməkdir ?
03
avq
2 908
0
Fələq surəsi
Oxunuşu: 1.Qul əuzu biRabbil fələq. 2.Min şərri ma xələq. 3.Və min şərri ğəsiqin iza vəqəb. 4.Və min şərrin nəffasati fil uqəd, 5.Və min şərri...
Fələq surəsi
13
mar
159 740
0
DAHA ÇOX YÜKLƏ
1 2 3 4 5 6 7