Rəsulullah (s): "Mən elmin şəhəriyəm, Əli isə onun qapısıdır" (Mütəvatir)
Namaz Vaxtları

Peyğəmbərin(s) İmam Əli(ə.s) haqqında dedikləri

Peyğəmbərin(s) İmam Əli(ə.s) haqqında dedikləri
0
Mətndə qrammatik səhv var?
Peyğəmbərin(s) İmam Əli(ə.s) haqqında dedikləri


Rasulullah s.ə.ə.v buyurur: Əlinin mənə olan nisbəti , mənim Rəbbim ilə olan nisbətim kimidir.


Riyadun Nədira lil Təbəri.

Rasulullah s.ə.ə.v buyurur: Əlinin mənə nisbəti mənim başımın bədənimə olan nisbəti kimidir.

Nurul Əbsar lil Şəblənci

Rasulullah s.ə.ə.v buyurur : Mən cənnət şəhəri , Əli isə qapısıdır. Hər kim cənnətə girmək istəsə gərək qapısından daxil ola.

Yənabiul Məvəddə lil Qunduzi Hənəfi.

İbn Səmmak nəql edir ki, Əbu Bəkr dedi: Rasulullahın s.ə.ə.v belə dediyini eşitdim: Əlinin mənə nisbəti, mənim Rəbbimə olan nisbətim kimidir.

صواعق المحرقة باب 11 ص 106

İbn Həcər Səvaiqul Muhriqa, bab 11, səh 106.

Bəşir Badkubei.
Vəlhəmdulilləh.
İnformasiya
« Qonaq » qrupunda olanlar istifadəçilər bu Xəbəra şərh əlavə edə bilməz.