Rəsulullah (s): "Mən elmin şəhəriyəm, Əli isə onun qapısıdır" (Mütəvatir)
Namaz Vaxtları

Quranda yəhudilər

Quranda yəhudilər
0
  • 17 may 2021
  • Bölmə: Quran
  • Baxış: 1 264
  • Şərhlər: 0
  • Müəllif: movlan
Mətndə qrammatik səhv var?

• Allah ilə əhdi pozanlar, Peyğəmbərləri haqqsız yerə öldürənlərdir. - Nisa, 155; Maidə, 70

• Yer üzündə fitnə-fəsad çıxaranlar, müharibə alovu yandıranlardır. - Maidə, 64

• Yalanı və haramı sevənlər, faiz və zülm ilə insanların mallarını haqsız yerə yeyənlərdir. - Maidə, 42; Nisa, 161

• Paxıl, həsədçi, xain və xəyanətkarlardır. - Maidə, 13; Bəqərə, 109.

• İnsanları imandan küfrə döndərmək istəyənlərdir. - Bəqərə, 109.

• Təkkəbbürlü və özlərini "üstün millət" olaraq görənlərdir. - Maidə, 18

• Anlaşmaları pozan, əhdə xəyanət edənlərdir. - Ənfal, 56

• Öz mənafeləri üçün hər yalana baş vuranlardır. - Maidə, 41

• Axirətlərini dünyaya satanlardır. - Bəqərə, 86

• Allahı qoyub insanları ilah qəbul edənlərdir. - Tövbə, 31

• Tövratı təhrif edənlər, Kitabın bir hissəsinə inanıb, digər hissəsini inkar edənlərdir. - Bəqərə, 75, 85

• Qorxaqdırlar. Allahdan çox Müsəlmanlardan qorxanlardır. - Həşr, 13

• Yalnız divarlar arxasından vuruşanlar, üzbəüz vuruşsalar arxalarını dönüb qaçanlardır. - Həşr, 14; Ali İmran, 111.

• Allaha övlad isnad edənlərdir. Bəqərə, 116; Tövbə, 30

• Allaha qarşı bilə-bilə yalan söyləyən, iftira atanlardır. - Ali İmran, 75; Əraf 152.

• Allah ilə əhdi pozduqlarına və küfrlərinə görə lənətlənənlərdir. - Maidə, 13; Bəqərə, 88

• Müsəlmanlara qarşı ən qatı düşmənlərdir. Maidə, 82

• Dinlərinə uymadıqca Müsəlmanlardan əsla razı qalmayacaq olanlardır. - Bəqərə, 120.

• Ey iman gətirənlər! Möminləri qoyub kafirləri dost tutmayın! Məgər Allaha öz əleyhinizə açıq bir dəlilmi vermək istəyirsiniz? - Nisa, 144

• Ey iman gətirənlər! Yəhudi və xaçpərəstləri (özünüzə) dost tutmayın! Onlar bir-birinin dostudurlar. Sizdən kim onlarla dostluq edərsə, o da onlardandır. Allah zalım tayfanı düz yola yönəltməz! - Maidə, 51

Ey Müsəlmanlar, sizə müraciət edirik. Allah iman edənlərlədir, Ondan başqa heç kəsdən qorxmadan, çəkinmədən səflərinizi bəlli edin, haqqın yanında yerinizi alın və bu lənətlik qövmü hər kəsə tanıdın. Vallahi Cənnət ucuz deyil!
İnformasiya
« Qonaq » qrupunda olanlar istifadəçilər bu Xəbəra şərh əlavə edə bilməz.