Rəsulullah (s): "Mən elmin şəhəriyəm, Əli isə onun qapısıdır" (Mütəvatir)
Namaz Vaxtları

Qəza orucu olan müstəhəb oruc tuta bilərmi?

Qəza orucu olan müstəhəb oruc tuta bilərmi?
0
Mətndə qrammatik səhv var?

Sual: boynunda Ramazan ayının bütöv yaxud bəzi günlərinin qəzası olan üçün müstəhəb oruc tutmaq icazəlidirmi ?

Seyyid Sistani - müstəhəb oruc tutmağı haramdır.

Minhac c1; m 1035.
ــــــــــــــــــــــــ

Seyyid Sadiq Şirazi - müstəhəb oruc tutmağı haramdır.

Məsail - m 1680.
ــــــــــــــــــــــــ
Seyyid Mudərrisi - boynunda olan qəza oruclarını tutmayana qədər müstəhəb oruc tutmaq haramdır.

İbadat - c 1; s 385.
ــــــــــــــــــــــــ
Seyyid Həkim - boynunda qəza orucu olanın müstəhəb oruc tutmağı səhih deyil.

Minhac - c 1; m 84.
ــــــــــــــــــــــــ

Şeyx Vəhid - müstəhəb oruc tutması haramdır.

Minhac - c 1; m 1035.
ــــــــــــــــــــــــ

Seyyid Sadiq Ruhani - müstəhəb oruc tutması haramdır.

Minhac - c 1; m 1035.
ــــــــــــــــــــــــ
Şeyx Fəyyaz - müstəhəb oruc tutması haramdır.

Minhac - c 1; m 1057.
ــــــــــــــــــــــــ

Seyyid Muhəmməd Şirazi - müstəhəb oruc tutması haramdır.

Məsail - m 1670.
ــــــــــــــــــــــــ
Seyyid Xoi q.s - müstəhəb oruc tutması haramdır.

Minhac c 1; m 1035.
ــــــــــــــــــــــــ

Seyyid Muhəmməd Sədr - haramdır.

Minhac - c 1; m 83.

Əməyə zəhmət paylaşaq
İnformasiya
« Qonaq » qrupunda olanlar istifadəçilər bu Xəbəra şərh əlavə edə bilməz.