Rəsulullah (s): "Mən elmin şəhəriyəm, Əli isə onun qapısıdır" (Mütəvatir)
Namaz Vaxtları

Namazın tərcüməsi

Namazın tərcüməsi
+3
  • 08 avqust 2016
  • Bölmə: Namaz
  • Baxış: 5 491
  • Şərhlər: 0
  • Müəllif: admin
Mətndə qrammatik səhv var?
Namazın tərcüməsi


"Allahu əkbər"
Allah hər şeydən böyükdür.

Həmd surəsi:
"Bismillahir-rəhmanir-rəhim"
Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə.

"Əlhəmdü lillahi Rəbbil-aləmin"
Həmd-sənə və tə'rif aləmlərin Rəbbi olan Allah üçündür.

"Ər-rəhmanir-rəhim"
Rəhm edənlərin rəhm edənidir.

"Maliki yovmiddin".
Qiyamət gününün sahibidir.

"Iyyakə nə'budu və iyyakə nəstəin".
Ilahi! Yaln;z Sənə ibadət edir və yalnız Səndən kömək diləyirik.

"Ihdinəs-siratəl müstəqim"
Bizi doğru yola hidayət et.

"Siratəl-ləzinə ən'əmtə ələyhim"
O kəslərin yoluna ki, onlara neymət vermisən,

"Ğəyril-məğzubi ələyhim vələzzallin".
Qəzəb etdiyin şəxslərin və azğınların yoluna yox.

Ixlas (Tövhid) surəsi:

"Bismillahir-rəhmanir-rəhim"
Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə.

"Qul hüvəllahu əhəd"
De ki, odur yeganə Allah.

"Allahus-səməd"
(O) Allah ehtiyacsızdır.

"Ləm yəlid və ləm yuləd"
Doğmayıb, doğulmayıb

"Və ləm yəkun ləhu kufuvən əhəd"
Və ona tay olan bir kəs yoxdur.

Rukunun zikri:

"Subhanə Rəbbiyəl-əzimi və bihəmdi"
Menim böyük Pərvərdigarımı hər eyb və nöqsandan pak və munəzzəh bilib Ona həmd-sitayiş edirəm.

Səcdənin zikri:

"Subhanə Rəbbiyəl-ə'la və bihəmdih"
Mənim hamıdan uca məqamlı Pərvərdigarımı hər eyb və nöqsandan pak və munəzzəh bilib Ona həmd-sitayiş edirəm.

Təsbihati-ərbəənin tərcüməsi:

"Subhanəllahi vəlhəmdu lillahi və la ilahə illəllahu vəllahu əkbər"
Hər eyb və nöqsandan pak və munəzzəhdir Allah, həmd, tə'rif yalnız Allaha məxsusdur, Allahdan başqa heç bir mə'bud yoxdur. Allah hamıdan böyükdür.

Təşhəhhüd:

"Əşhhədu ən la ilahə illəllah, vəhdəhu la şərikə ləh, və əşhhədu ənnə Muhəmmədən əbduhu və Rəsuluh. Allahummə səlli ela Muhəmmədin və Ali-Muhəmməd."
Allaha həmd-səna və tə'rif olsun. Şəhadət verirəm ki, Allahdan başqa ayrı bir məhdud yoxdur və şəhadət verirəm ki, Məhəmməd Onun bəndəsi və elçisidir. Ey mənim Allahım! Məhəmməd və Onun ailəsinə öz rəhmətini göndər.

Salam:

"Essəlamu eləykə əyyuhən-Nəbiyyu və rəhmətullahi və bərəkatuh"
Ey Peyğəmbər! Sənə salam, Allahın rəhmət və bərəkəti olsun.

"Essəlamu ələynə və əla ibadillahis-salihin"
Salam olsun bizə və Allahın saleh bəndələrinə.

"Essəlamu eləykum və rəhmətullahi və bərəkatuh"
Sizə salam ve Allahın rəhməti və bərəkəti olsun.
İnformasiya
« Qonaq » qrupunda olanlar istifadəçilər bu Xəbəra şərh əlavə edə bilməz.