Rəsulullah (s): "Mən elmin şəhəriyəm, Əli isə onun qapısıdır" (Mütəvatir)
Namaz Vaxtları

Haqqında çoxlu fəzilətlər nəql olunmuş salavat

Haqqında çoxlu fəzilətlər nəql olunmuş salavat
0
  • 14 avqust 2016
  • Bölmə: Hədislər
  • Baxış: 2 886
  • Şərhlər: 0
  • Müəllif: admin
Mətndə qrammatik səhv var?
Haqqında çoxlu fəzilətlər nəql olunmuş salavat


Haqqında çoxlu fəzilətlər nəql olunmuş salavat

Rəvayət olunmuşdur ki, hər kəs salavatı günün əvvəli və sonunda üç dəfə oxuyarsa, günahları bağışlanar, həmişə şad olar, duası qəbul olar, həmçinin ruzi bol olar və düşməninə qələbə çalaraq cənnətdə Həzrət Muhəmməd (s)-ın dostlarından olar.

Haqqında çoxlu fəzilətlər nəql olunmuş digər bir salavat

Əllahummə ya əcvədə mən əta və ya xəyrə mən suilə və ya ərhəmə mənistərhəm. Əllahummə səlli əla Muhəmmədin və alihi fil-əvvəlinə və səlli əla Muhəmmədin və alihi fil-axirinə və səlli əla Muhəmmədin və alihi fil-mələ-il-əla və səlli əla Muhəmmədin və alihi fil-mursəlin. Əllahummə əti Muhəmmədən və aləhul-vəsilətə vəl-fəzilətə vəş-şərəfə vər-rif-ətə vəd-dərəcətəl-kəbirəh. Əllahummə inni aməntu biMuhəmmədin səlləllahu ələyhi və alihi və ləm ərəhu fəla təhrimni fil-Qiyaməti ru-yətəhu vərzuqni suhbətəhu və təvəffəna əla millətihi vəsqini min həvzihi məşrəbən rəviyyən saiğən həni-ən la əzməu bə-dəhu əbəda. İnnəkə əla kulli şəyin qədir.Haqqında çoxlu fəzilətlər nəql olunmuş salavat Əllahummə inni aməntu biMuhəmmədin səlləllahu ələyhi və alihi və ləm ərəhu fəərrifni fil-cinani vəchəh. Əllahummə bəliğ fəərrifni fil-cinani vəchəh. Əllahummə bəlliğ Muhəmmədən səlləllahu ələyhi və alihi minni təhiyyətən kəsirətən və səlama."
İnformasiya
« Qonaq » qrupunda olanlar istifadəçilər bu Xəbəra şərh əlavə edə bilməz.