Rəsulullah (s): "Mən elmin şəhəriyəm, Əli isə onun qapısıdır" (Mütəvatir)
Namaz Vaxtları

Ömər Peyğəmbərə(s.ə.a.s) "sayıqlayır" deyibmi?

Ömər Peyğəmbərə(s.ə.a.s) "sayıqlayır" deyibmi?
0
Mətndə qrammatik səhv var?
Ömər Peyğəmbərə(s.ə.a.s) "sayıqlayır" deyibmi?


Allahın kitabı bizə bəsdir” ( “Həsbunə kitəbəllah” )
deyən kafirdir. Allaha və onun Peyğəmbərinə (s) kafir olanlar .Allahı Peyğəmbərindən (s) ayırmaq məqsədilə “Biz bəzisinə inanırıq və bəzisini inkar edirik” deyirlər və bunun ( yəni küfrlə imanın) arasında özləri üçün bir yol tapmaq istəyirlər.Onlar həqiqi kafirdirlər.Biz isə kafirlər üçün rüsvay edici əzab hazırlamışıq (Nisə surəsi: 150-151).
Buradan belə məlum olur ki, Quran Allah və Peyğəmbər (s) arasında ayrılıq salmaq istəyənləri həqiqi kafir adlandırır.Mötəbər əhli-sünnə
mənbələrində gəlmişdir ki, Peyğəmbər (s) vəsiyyət yazdırmaq üçün kağız-qələm istəyərkən Ömər demişdir ki, “Peyğəmbər (s) sayıqlayır və Allahın kitabı bizə bəsdir”.
Buxari “Səhih”: c.1, səh.22
Əhməd ibni Hənbəl “Müsnəd”, hədis: 2992
İbn Səd “Təbəqat”: c.2, səh.244
Yəni Ömər bu iyrənc sözləri ilə demək istəmişdir ki, təkcə Allahın sözünə qulaq asın, Peyğəmbərin (s) sözü bizə gərək deyil.Halbu ki Allah özü Quranda belə buyurmuşdur ki, “Peyğəmbər heç vaxt öz istəyinə görə danışmaz, onun danışdığı vəhydən başqa bir şey deyil (Nəcm surəsi: 3-4).
Nəticə Ömər ) “Allahın kitabı bizə bəsdir” ( “Həsbunə kitəbəllah” ) deməklə Allahla Peyğəmbər (s) arasında ayrılıq yaratmaq istəmişdir və yaratdı da.Quran belə insanları həqiqi kafir adlandırır.Elə buna görə də Ömər
(l.ə) kafirdir
İnformasiya
« Qonaq » qrupunda olanlar istifadəçilər bu Xəbəra şərh əlavə edə bilməz.