Rəsulullah (s): "Mən elmin şəhəriyəm, Əli isə onun qapısıdır" (Mütəvatir)
Sual göndər

İmanla yəqinin fərqi.

İmanla yəqinin fərqi.
Yaddaşda saxla
Mətndə qrammatik səhv var?
İmanla yəqinin fərqi.


Şərqlə Qərb və Yerlə göy arasında məsafə; İnsanın izzəti; Ən çirkin şey; İmamların sayı – Həzrət İmam Hüseynin (ə) mübarək dilindən izahlar.

Bir nəfər İmam Hüseynin (ə) yanına gəlir və salam verəndən sonra deyir: “Ey Peyğəmbər (s) övladı! Sualım vardır”. İmam (ə) buyurur: “Soruş”.

O, deyir: “İmanla yəqin arasında nə qədər fasilə vardır?”.

İmam (ə) buyurur: “Dörd barmaq qədər”.

O, deyir: “Necə?”.

İmam (ə) buyurur: “İman o şeydir ki, eşitmiş olaq və yəqin o şeydir ki, onu görək. Qulaqla göz arasında dörd barmaq fasilə vardır”.

O, deyir: “Yerlə göy arasında nə qədər fasilə vardır?”.

İmam (ə) buyurur: “Bir duanın yerinə yetməsi qədər”.

O, deyir: “Şərqlə Qərb arasında nə qədər fasilə vardır?”.

İmam (ə) buyurur: “Günəşin bir dövr etməsi qədər”.

O, deyir: “İnsanın izzəti nədədir?”.

İmam (ə) buyurur: “İnsanlardan ehtiyacsız olmasında”.

O, deyir: “Ən çirkin şey nədir?”

İmam (ə) buyurur: “Qoca kişinin günahı, rəisin sərtlik və kobudluq etməsi, böyük və tanınmış insanların yalan deməsi, zənginin simicliyi, alimin hərisliyi”.

Kişi deyir: “Ey Peyğəmbərin (s) oğlu! İndi İmamların sayından məni agah et”.

İmam (ə) buyurur: “Onlar Bəni-İsrayilin seçilmişləri kimi 12 nəfərdirlər”.

O, deyir: “Adlarını çək”.

İmam (ə) bir qədər dayanır və sonra başını qaldırıb buyurur: “Ey ərəb qardaş! Onların adını sənin üçün çəkəcəyəm.

1. Əmirəl-möminin (ə). 2. Qardaşım Həsən (ə). 3. Özüm. 4. Adı Əli olan övladım. 5. Muhəmməd ibn Əli (ə). 6. Cəfər ibn Muhəmməd (ə). 7. Musa ibn Cəfər (ə). 8 Əli ibn Musa (ə). 9. Muhəmməd ibn Əli (ə). 10. Əli ibn Muhəmməd (ə). 11. Həsən ibn Əli (ə) və ondan sonra övladı Məhdi (ə) ki, mənim doqquzuncu övladımdır, axəril-zamanda dini dirçəltmək üçün qiyam edəcəkdir”.

Axırıncı sualların cavabları

Sosial şəbəkədən giriş:
vk fb mail google yandex