Rəsulullah (s): "Mən elmin şəhəriyəm, Əli isə onun qapısıdır" (Mütəvatir)
Sual göndər

“İləllah” və “illəllah” sözlərininin mənası nədir və necə işlənməlidir?

“İləllah” və “illəllah” sözlərininin mənası nədir və necə işlənməlidir?
Yaddaşda saxla
Mətndə qrammatik səhv var?
“İləllah” və “illəllah” sözlərininin mənası nədir və necə işlənməlidir?


“İləllah” və “illəllah” sözlərininin mənası nədir və necə işlənməlidir?

Bəzən dindarlar bilməyərəkdən və ya diqqətsizlik üzündən “iləllah” və “illəllah” sözlərininin birini digərinin əvəzində işlədirlər.

Halbuki, bu iki ifadə tam fərqli mənaları bildirir. Gündəlik ibadətlərdə hər iki ifadəni işlədirik, amma əsas məsələ onları düzgün söyləməkdir.

“İləllah” ərəb dilində “Allaha sarı” mənasını çatdırır, “illəllah” isə “Allahdan başqa” deməkdir.

İbadətlərin niyyətini edərkən, “qürbətən iləllah” (tək “l” ilə) deməliyik, mənası budur: “Allaha sarı yaxınlaşmaq niyyəti ilə”.

Amma kəlmeyi-şəhadətdə və azanda söylənilən cümlədə isə “La ilahə illəllah” (qoşa “l” ilə) söylənməlidir, mənası budur: “Allahdan başqa məbud yoxdur”.

Axırıncı sualların cavabları

Sosial şəbəkədən giriş:
vk fb mail google yandex