Övladsızlığın şəfası.

Övladsızlığın şəfası.
Yaddaşda saxla
Mətndə qrammatik səhv var?
Övladsızlığın şəfası.


ÖVLADSIZLIĞIN ŞƏFASI.
QADININ HAMİLƏ QALMASI ÜÇÜN ŞEYX BƏHAYİ.
Hər kim övlad sahibi olmaq istəsə mübarək Rəd surəsinin 31-ci ayəsini hərf-hərf yazıb sonra büküb qadının böyrünə bağlasa o qadın hamilə qalar. Şeyx deyir: Mən bu üsulu 900 nəfərdə icra etdim hamısı övlad sahibi oldu.

Ariflərin sınanmış zikrləri kitabı - Cild 2
Dünya hacətlərinin zikrləri - Səhvə 93

Axırıncı sualların cavabları

Sosial şəbəkədən giriş:
vk fb mail google yandex