Rəsulullah (s): "Mən elmin şəhəriyəm, Əli isə onun qapısıdır" (Mütəvatir)
Namaz Vaxtları
Övladlarınıza belə dua edin
İlahi! Övladlarımın qalması ilə mənə minnət qoy, onları mənə layiqli etməklə, məni də onlara layiqli etməklə mənə minnət qoy. İlahi! Mənim üçün...
Övladlarınıza belə dua edin
19
okt
3 347
0
Həzrət Əmirəl-möminin Əli (ə)-ı yuxuda görmək üçün oxunan dua
Həzrət Əmirəl-möminin Əli (ə)-ı yuxuda görmək üçün oxunan dua İmam Cəfər Sadiq (ə) buyurmuşdur: Hər kəs Həzrət Əli (ə)-ı görmək istəyirsə, yatanda bu...
Həzrət Əmirəl-möminin Əli (ə)-ı yuxuda görmək üçün oxunan dua
25
avq
26 355
0
Hirsli vaxtlarda oxunan dua
Oxunuşu; "Allahümməğfir li zənbi, ve əzhib ğayzə, kalbi, və əcirni mineşşeytan." Mənası; Allahım! Günahımı bağışla, qəlbimin kinini yox et və məni...
Hirsli vaxtlarda oxunan dua
25
avq
2 881
0
Qur'anda dua
Qur'anda adı çəkilən bə'zi peyğəmbərlərin və övliyaların təvazökarlıqda etdikləri dualar: 1. Ey bizim Pərvərdigarımız, hansısa bir əmrini yerinə...
Qur'anda dua
23
avq
3 305
0
Duanın faydaları
1. Dua edən bəndə Allahla əlaqədə olduğuna görə, Qur'an buyurduğu kimi, qəlbə bir sakitlik gətirər və insanı həyəcandan qurtarar. 2. Dua edib Allahı...
Duanın faydaları
23
avq
2 189
0
Dua etməkdə israrlı olaq
İmam Sadiq (ə) buyurur: "İnsan duadan başqa heç bir şeylə Allaha yaxınlaşmaz. Hər bir kiçik məsələyə görə onu cüzi hesab edib, dua etməyi boş...
Dua etməkdə israrlı olaq
13
avq
4 066
0
Cadunu batil edən dua
"Bismillahir-rəhmanir-rəhim" Atilli batil edirəm qürbətən iləllah. Fəulqi sehrətil sacidin qalu amənna birəbbil aləmin. Rəbbi Musa və harun ə-uzu...
Cadunu batil edən dua
11
avq
40 946
0
"Salavati şərifə" duası
Bismillahir-rəhmanir-rəhim. 21 dəfə deyin: əstəğ'furullah əl-əzim iləyhi. Əlla hümmə səlli səlatən kamilətən və səllim səlamən tammən əla səyyidina...
"Salavati şərifə" duası
10
avq
28 193
0
Qurani-Kərimdən seçilmiş dualar
Bismillahir Rəhmanir Rəhim... 1. "Rabbənə zaləmnə ənfusənə və ən ləm təğfir lənə və tərhmnə lənəkunənnə minəl - xasirin" "Ey rəbbimiz! Biz özümüzə...
Qurani-Kərimdən seçilmiş dualar
10
avq
19 436
0
Qunut duaları
1. Rəbbəna atina fid dunya həsənəh və fil axirəti həsənəh və qina əzabən nar. Ey Rəbbimiz! Bizə dünyada da, axirətdə də gözəl nemətlər ver və bizi...
Qunut duaları
10
avq
34 970
0