Rəsulullah (s): "Mən elmin şəhəriyəm, Əli isə onun qapısıdır" (Mütəvatir)
Namaz Vaxtları
Əssəlamu əleykum hörmətli bacı və qardaşlar sizlərdən bir xahişim var əgər mumkündürsə bu süfrə
duasıni azərbaycan dilinə tərcüməsini yasasıniz.
Bismillahir rəhmanir rəhim

Əlhəmdu lillahi rəbbil aləmin.

Vəl aqibətu lil muttəqin.

Əssəlatu vəs səlamu əla səyyidina və nəbiyyina Əbilqasimi Muhəmməd.

Və alihit tahirin.

Və lənətullahi əla ədaihim əcməin.

Minəl anə ila qiyami yəvmiddin.

Həniən lil akilinə və bərəkətən lil bazilin.

Və sihhətən və səlamətən lil hazirinə vəl calisinə və musafirin.

Və rəhmətən li əmvatil hazirin.

Əllahummə təqəbəl həsənatil muhsinin və itaməl mutimin.

La siyyəma hazihil həsənəh.

Və bəlliğ səvabəha ila ərvahi əmvati sahibil ihsan.

Bihəqqi ayətil Qur'an.

Və bi həqqi əsmaikəl husna.

Və bihəqqi surətil mubarəkətil fatihəti məəssələvat.

Allah sizləri qorusun .
Cavab (0)
İnformasiya
« Qonaq » qrupunda olanlar istifadəçilər bu Xəbəra şərh əlavə edə bilməz.