Rəsulullah (s): "Mən elmin şəhəriyəm, Əli isə onun qapısıdır" (Mütəvatir)
Namaz Vaxtları
Əhli-sünnə rəvayətlərində “Səqələyn” hədisi
"Səqəleyn" sözünün ərəb dilindən tərcüməsi "iki qiymətli əşya" deməkdir. Qurani-Kərimdə insanlar və cinlər mənasında işlədilib (eyni mənanı ifadə...
Əhli-sünnə rəvayətlərində “Səqələyn” hədisi
07
mar
1 243
0
Baş yarmaq olarmı?
Baş yarmaq da səhv işlərdəndir. Bəziləri deyəcəklər ki, filankəs baş yarmağın adını çəkməməli idi. Deyəcəklər ki, sizin baş yarmaqla nə işiniz var;...
Baş yarmaq olarmı?
01
yan
872
0
Ələm nədir
İslamın əvvəllərində və hətta ondan əvvəl edilən döyüşlərdə adətən ələmdən istifadə olunardı. Bu ələm o zaman bizim bu gün bayraq adlandırdığımız...
Ələm nədir
04
okt
5 299
0
Qədir-Xum bayramı islamda varmı?
Məlum olduğu kimi, İslam dinində 4 bayram var. Bunlar Ramazan bayramı, Qurban bayramı, Qədiri-Xum bayramı və Cümə günləridir. Qədir-Xum günü Nəbi...
Qədir-Xum bayramı islamda varmı?
28
avq
1 561
0
Sələfilərin (vəhhabilərin) Kərbəlaya hücumu
Tanınmış vəhhabi tarixçi Osman bin Abdullah bin Bişr ən-Nəcdi əl-Hənbəli “Unvanul-məcd fi tarixi Nəcd” kitabında təkfirçi vəhhabilərin müqəddəs...
Sələfilərin (vəhhabilərin)  Kərbəlaya hücumu
14
avq
2 273
0
Osmanın Hz.Əliyə (ə) “Şübhəsiz ki, sən azğın və azdırıcısan!
Osmanın Hz.Əliyə (ə) “Şübhəsiz ki, sən azğın və azdırıcısan!” deməsi (səhih sənədlə) Səhabələr arasında, xüsusən Hz.Əli (ə) və bəzi məşhur səhabələr...
Osmanın Hz.Əliyə (ə) “Şübhəsiz ki, sən azğın və azdırıcısan!
28
may
3 434
0
Niyə mohür ilə namaz qılırıq?
Niyə mohür ilə namaz qılırıq? Bununla bağlı hədis və ya Quran ayəsi varmı? Şiə baxımından ən mötəbər və vacib sayılan məsələ budur ki, torpağa (yer...
Niyə mohür ilə namaz qılırıq?
19
may
4 537
0
Allahın sevgisini cəlb etməyin yolu.
Allahın sevgisini cəlb etməyin yolu – günahı tərk etmək və itaət etməkdir. Allahın və İlahi övliyaların sevgisini cəlb etməyin yolu – itaət və Allah...
Allahın sevgisini cəlb etməyin yolu.
03
may
1 351
0
Vahabilik(və ya sələfilik) barəsində əhli-sünnə alimlərinin nəzəri
Muhəmməd ibn Əbdül-Vəhhab (Vahabiliyin banisi) haqqında 21 Əhli sünnə aliminin fikirləri və vahabiliyə qarşı yazdıqları kitablar.mənbələri və alimlər...
Vahabilik(və ya sələfilik) barəsində əhli-sünnə alimlərinin nəzəri
02
noy
9 140
0
Aşura günü oruc tutmaq müstəhəbdir yoxsa məkruhdur?
Bu barədə sünni və şiə məzhəbləri arasında fikir ayrılığı vardır. Əhli-sünnə məzhəbinə görə, aşura günündə oruc tutmaq sünnətdir. Özü də bu zaman...
Aşura günü oruc tutmaq müstəhəbdir yoxsa məkruhdur?
30
sen
3 619
0