Rəsulullah (s): "Mən elmin şəhəriyəm, Əli isə onun qapısıdır" (Mütəvatir)
Sual göndər

Novruz günü alınan qüslün hökmü.

Novruz günü alınan qüslün hökmü.
Yaddaşda saxla
Mətndə qrammatik səhv var?

Novruz günü alınan qüsl müstəhəbdirmi?
ــــــــــــــــــــــــ
Rəca qəsdi deyiləndə yəni savab ümidi ilə

Seyyid Xoi q.s - bu qüslün müstəhəb olması sübut olmayıb. Lakin rəca niyyəti ilə almaq olar.

Minhac c 1; m 341

ــــــــــــــــــــــــ
Seyyid Həkim - müstəhəb olması sabit deyil
Lakin rəca qəsdi ilə almaq yaxşı olar.

Minhac c 1; m 341.
ــــــــــــــــــــــــ

Seyyid Sadiq Ruhani - mustəhəbliyi Təsamuh (Üsuli fiqhdə qaydadır ictihad edərkən fəqih istifadə edir) qaydasına əsasən sabitdir.

Minhac c 1; m 379.

ــــــــــــــــــــــــ
Seyyid Sadiq Şirazi - novruz qüslü müstəhəbdir.

Məsail - m 684.

ــــــــــــــــــــــــ
Seyyid Sistani - bu qüslün müstəhəb olması sübut olmayıb. Lakin rəca niyyəti ilə almaq olar.

Minhac - c 1; m 341.
ــــــــــــــــــــــــ


Seyyid Mudərrisi - novruz qüslü müstəhəb qusullardan biridir.

Fiqhul İslami - c 2.
ــــــــــــــــــــــــ

Şeyx Vəhid - əgər bu qüsl alınarsa ehtiyat vacib budur ki rəca qəsdi ilə alınsın .
ــــــــــــــــــــــــ

Seyyid Muhəmməd Şirazi - Novruz qüslü müstəhəbdir.- Nizafətu fil islam.
ــــــــــــــــــــــــ

Şeyx Fəyyaz - bu qüslün müstəhəb olması sübut olmayıb. Lakin rəca niyyəti ilə almaq olar.

Minhac c 1; m 337.
ــــــــــــــــــــــــ

Şeyx Əhqaqi - Novruz qüslü müstəhəb qusllardan biridir.

Şəriət - c 1; m 1223.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Şeyx Adil Cəvhər

Vəlhəmdulillah

Axırıncı sualların cavabları

Sosial şəbəkədən giriş:
vk fb mail google yandex