Fatihə surəsinin oxunuşu və tərcüməsi

Fatihə surəsinin oxunuşu və tərcüməsi
Yaddaşda saxla
  • 02 fevral 2019
  • Bölmə: Quran
  • Baxış: 2 038
  • Şərhlər: 0
  • Müəllif: movlan
Mətndə qrammatik səhv var?
Fatihə surəsinin oxunuşu və tərcüməsi


1Bismilləhir-rahmənir-rahim

2Əlhəmdu lilləhi Rabbil-aləmin

3Ər-Rahmanir-Rahim.

4Məliki yəvmid-din

5İyyəkə nə`budu və iyyəkə nəstəin

6İhdinəs siratəl-mustəqim

7Siratəl-ləzinə ən-əmtə ələyhim, ğəyril-məğzubi ələyhim vələd-dallin.


Tərcüməsi:

1 - Rəhman və Rəhim Allahın adı ilə!
2 - Həmd olsun aləmlərin Rəbbi Allaha,
3 - Mərhəmətli və Rəhmliyə,
4 - Haqq-hesab gününün Hökmdarına!
5 - Biz yalnız Sənə ibadət edir və yalnız Səndən kömək diləyirik.
6 - Bizi doğru yola yönəlt –
7 - nemət bəxş etdiyin şəxslərin yoluna, qəzəbə uğramışların və azmışların (yoluna) deyil!

Axırıncı sualların cavabları

Sosial şəbəkədən giriş:
vk fb mail google yandex