Rəsulullah (s): "Mən elmin şəhəriyəm, Əli isə onun qapısıdır" (Mütəvatir)
Namaz Vaxtları
Qarğışın cəzası
Allah-təalanın xoşlamadığı, bəyənmədiyi əməllərdən biri də qarğışdır. Qarğış Allaha gör nə dərəcədə xoş gəlmir ki, hətta öz Mürsəl peyğəmbərini...
Qarğışın cəzası
19
okt
5 026
0
Yaxşılıq haqqında hədislər
İmаm Sаdiq (ә) buyurur: “Hәr kәsin еvi оlsа (оnа еhtiyаcı оlmаsа) vә bir möminin еvә еhtiyаcı vаrsа, birini möminә vеrmәsә, Аllаh mәlәklәrinә...
Yaxşılıq haqqında hədislər
17
okt
9 022
0
İMAM CƏFƏR SADİQDƏN (ə) HƏYAT DƏRSİ
İmam Sadiq (ə) buyurub: *** “Cənnəti axtardım, onu səxavətdə tapdım. *** Rahatlıq (sağlamlıq) axtardım, onu tənhalığa çəkilməkdə tapdım. (Burada...
İMAM CƏFƏR SADİQDƏN (ə) HƏYAT DƏRSİ
16
okt
3 589
0
Cinin yanması
İmami-Qazali, imami Kuteybədən o da Bəni-Kə'əbdən bir şəxsdən hekayət edir. Xurma satmaq üçün Bəsrə şəhərinə bir məhəlləyə gəldim. Kirayə qalmaq üçün...
Cinin yanması
06
okt
10 811
0
Ətir
Allahın Peyğəmbəri (s): «Xoş ətir qəlbi (ya ruhiyyəni) gücləndirər və cinsi qüvvəni artırar.» (əl-Kafi, c.6, səh.510, hədis 3) 3851. Allahın...
Ətir
02
okt
4 006
0
Zina haqqında
Zinanın qadağan olması Quran: «inaya yaxınlaşmayın. Çünki bu, iyrənc bir əməl və murdar bir yoldur!.» (İsra, ayə 32) Hədis: Allahın Peyğəmbəri...
Zina haqqında
18
sen
15 145
2
Cəhənnəm odundan xilas olmaq
İmam Musa Kazim (ə) buyurub: - Əziz ata babamdan eşidib ki, bir kişi "FATİHƏ" sürəsini oxuyurdu, bu zaman buyurdular: - "Allah-tealaya həmd, şükür...
Cəhənnəm odundan xilas olmaq
23
avq
4 059
0
"Ayətul-kürsü" Duasının şərhi
"Bismillahir-rəhmanir-rəhim" Qur'an ayətlərinin səyyidi, ən böyüyü, ən üstünü Ayətul-kürsüdür. Bəqərə surəsində bir ayət var ki, o Qur'an ayətlərinin...
"Ayətul-kürsü" Duasının şərhi
23
avq
31 735
0
Hәzrәt Zәhrаdan (s.ə.s) 5 Hәdis
1."Yаtmаğа hаzırlаşdığım vахt Pеyğәmbәr (s) оtаğımа dахil оlub buyurdu: -Еy Fаtimә! Dörd işi görmәmiş yаtmа! Qurаn хәtm еt, pеyğәmbәrlәri öz...
Hәzrәt Zәhrаdan (s.ə.s) 5 Hәdis
23
avq
5 571
0
Аşurа - Hədisləri
1. Imаm Səccаd (ə): «Gözləri Hüsеynin (ə) öldürülməsindən ötrü аğlаyаn, аğlаmаqdаn göz yаşlаrı yаnаqlаrındаn ахаn möminə Аllаh bunun səbəbinə cənnət...
Аşurа - Hədisləri
23
avq
1 732
0