Rəsulullah (s): "Mən elmin şəhəriyəm, Əli isə onun qapısıdır" (Mütəvatir)
Namaz Vaxtları

Allahın gözəl 99 adları

Allahın gözəl 99 adları
0
  • 04 sentyabr 2016
  • Bölmə: Allah
  • Baxış: 9 314
  • Şərhlər: 0
  • Müəllif: admin
Mətndə qrammatik səhv var?
Allahın gözəl 99 adları


Əsmaul-Husna: Allahın gözəl adları hansılardır?


"Rəsulullah (s.ə.s.) buyurdu ki:

"Allah Təalanın doxsan doqquz adı vardır, yüzdən bir əskik. O, təkdir, təki sevər. Kim bu adları əzbərləsə cənnətə girər". Onlar bunlardır:

Allah, əl-Vahid, əs-Saməd, əl-Əvvəl, əl-Axır, əz-Zahir, əl-Batin, əl-Xaliq, əl-Bari, əl-Musavvir, əl-Məlik, əl-Haqq, əs-Səlam, əl-Mumin, əl-Muhəymin, əl-Əziz, əl-Cəbbar, əl-Mətəkəbbir, ər-Rəhman, ər-Rəhm, əl-Lətif, əl-Habir, əs-Səmi', əl-Basar, əl-Alim, əl-Əzm, əl-Barr, əl-Mutəal, əl-Cəlil, əl-Cəmil, əl-Hayy, əl-Qayyum, əl-Qədr, əl-Kahir, əl-Aliyyu, əl-Hakim, əl-Karib, əl-Mucib, əl-Ganiyyu, əl-Vəhhab, əl-Vədud, əş-Şəkur, əl-Macid, əl-Vacid, əl-Vali, ər-Raşid, əl-Afuvvu, əl-Ğafur, əl-Halım, əl-Kərim, ət-Təvvab, ər-Rəbb, əl-Məcid, əl-Vəliyyu, əş-Şəhid, əl-Mubin, əl-Burhan, ər-Rauf, əl-Mubdiu, əl-Muid, əl-Baisu, əl-Varisu, əl-Kaviyyu, əş-Şədidu, ət-Darru, ən-Nafiu, əl-Baqi, əl-Vaqə, əl-Hafıd, ər-Rəfi', əl-Kabıd, əl-Basıt, əl-Muızzu, əl-Muzillu, əl-Muksıt, ər-Rəzzaq, Zul-Kuvvə, əl-Mətn, əl-Qaim, əd-Daim, əl-Hafiz, əl-Vəkil, əl-Fatır, əs-Sami, əl-Muti, əl-Muhyi, əl-Mumit, əl-Mani, əl-Cami, əl-Hadi, əl-Kafı, əl-Əbəd, əl-Alim, əs-Sadıq, ən-Nur, əl-Munir, ət-Tamm, əl-Qədim, əl-Vitri, əl-Ahadu, əs-Samədu, Əlləzi ləm yəlid və ləm yuləd və ləm yəkun ləhi kufuvən ahad."

Zuhri deyir ki: "Mənə bir çox elm əhlindən çatdığına görə, bu Əsmai Hüsnanın oxunmasına "Ləə iləhə illallahu vahdəhu lə şərikə ləh. Ləhul Mulku və Ləhul-Həmdu bi-yədihil-Hayr və huvə ala kullu şeyin qadir, lə iləhə illallahu, Ləhul-Əsmaul-Husna" deyə başlanmalıdır.


(1) Tirmizi, Daavat 65, (3471); Əbu Davud, Salat 358, (1493).
(2) Əbu Davud, Salat 184, (985); Nəsai, Səhiv 57, (3, 52).
(3) Buxari, Daavat 68; Müslim, Zikr 5, (2677); Tirmizi, Daavat 87, (3502).
İnformasiya
« Qonaq » qrupunda olanlar istifadəçilər bu Xəbəra şərh əlavə edə bilməz.