Rəsulullah (s): "Mən elmin şəhəriyəm, Əli isə onun qapısıdır" (Mütəvatir)
Sual göndər

Salavat göndərmək on iki min Quranı xətm etməyə bərabərdir

Salavat göndərmək on iki min Quranı xətm etməyə bərabərdir
Yaddaşda saxla
Mətndə qrammatik səhv var?
Salavat göndərmək on iki min Quranı xətm etməyə bərabərdir


Allahın Rəsulu buyurur: " Hər kim Cümə gecəsi 2 rükət namaz qılıb hər rükətdə 50 dəfə "İxlas" surəsini oxusa və ondan sonra "Allahummə səlli ələn nəbiyyil ərəbi və alih" desə Allah onun keçmiş və gələcək günahlarını bağışlayar. O, sanki on iki min dəfə Qurani Kərimi xətm edib. Allah onu qiyamətin aclığından və susuzluğundan qoruyar. Onun bütün kədərini, qəmini aradan aparar. Onu İblis və ordusundan qoruyar. Ölümünü onun üçün asanlaşdırar. Həmin gecə və ya gündüz ölsə şəhid kimi dünyadan köçər. Allah ondan qəbr əzabını götürər. Allahdan nə istəsə verər. Onun və namaz və orucunu qəbul edər. Duasını qəbul edər. Behişt reyhanını onun yadına gətirməmiş ölüm mələyi onun ruhunu almaz".

Kitabın adı: Allaha Pənah, Allaha Təvəkkül
Müəllif: Hacı Xavər xanım.
Kitabın buraxılma ili : 2005

Axırıncı sualların cavabları

Sosial şəbəkədən giriş:
vk fb mail google yandex