Rəsulullah (s): "Mən elmin şəhəriyəm, Əli isə onun qapısıdır" (Mütəvatir)
Sual göndər

İmam Əsrin(əc.f) üç tapşırığı.

İmam Əsrin(əc.f) üç tapşırığı.
Yaddaşda saxla
Mətndə qrammatik səhv var?
İmam Əsrin(əc.f) üç tapşırığı.


İmam Əsrin(əc.f) üç tapşırığı.

Burada kiçik qeyb dövründə İmam Zamandan (əc.f) gəlmiş üç fərman və əmri qeyd edirik.

1-Təqlid:
-"Baş verən (yeni) hadisələrdə (və ya qarşıya çıxan yeni məsələlərdə)bizim hədisləri rəvayət edənlərə (müctəhidlərə) müraciət edin,onlar mənim tərəfimdən sizə höccəti (İlahi hökmləri) tamamlayanlardır,mən də onlara Allahın höccətiyəm"
⚡️Əlbəttə,fəqət şəriət hökmlərində müraciət olunmalıdır,çünki dinin əsaslarında təqlid etmək caiz(icazəli) deyildir.

2-Zuhurun tezləşməsi üçün dua etmək:
-"Mənim zühurumun tezləşməsi üçün çoxlu dua edin"
Yəni hər gün,hər gecə,hər namazdan sonra,hər namazdan əvvəl,əzadarlıq məclislərində,Həccdə,Ümrədə və s.Bu bir uğurdur ki,bəzi şəxslərə nəsib olub.Camaatın çoxu qafildir(xəbərsizdir),dünyanın ardıncadırlar.

3-O Həzrəti ziyarət etmək:
-O Həzrətin əmrlərindən biri "Ali-Yasin" ziyarətini oxumaqdır.Həzrət əvvəldə buyurur:" Nə Onun(Allahın) əmrini dərk edirsiniz və nə Onun vəlilərindən qəbul edirsiniz".Bizim vasitəmizlə Allaha və bizə üz tutmaq istədikdə Allahın buyurduğu kimi deyin:"Səlamun əla Ali-Yasin..."

Axırıncı sualların cavabları

Sosial şəbəkədən giriş:
vk fb mail google yandex