Rəsulullah (s): "Mən elmin şəhəriyəm, Əli isə onun qapısıdır" (Mütəvatir)
Sual göndər

Hz.İmam Həsən Müctəbadan hədislər.

Hz.İmam Həsən Müctəbadan hədislər.
Yaddaşda saxla
Mətndə qrammatik səhv var?
Hz.İmam Həsən Müctəbadan hədislər.


Hz.İmam Həsən Müctəbadan hədislər.

İmam Həsən (ə.s) buyurur: Ey Allahın bəndələri! Bilin ki,Allah Təala sizi əbəs yerə yaratmayıb. Öz başına buraxılmamısınız,ömrünüz yazılıb,ruziniz bölünüb. Hər bir düşüncəli insan öz dəyərini bilsin və dərk etsin ki,yazılandan artığına əli çatmayacaq.
(Tuhəful-uqul,səh. 234)

İmam Həsən (ə.s) buyurur: Həqiqətən Allah sizin ruzinizi Öz öhdəsinə götürüb.Sizə bəndəlik üçün asayiş verib, sizi şükr etməyə həvəsləndirib, namazı sizə vacib buyurub, sizə təqvanı tövsiyə edib. (Tuhəful-uqul,səh. 234)

İmam Həsən (ə.s) buyurur: Allaha doğru qayıdışda təqva hər işin bünövrəsi, hər işin şərəfidir. Məqsədə çatan təqva vasitəsi ilə çatıb.(Tuhəful-uqul,səh. 234)

Ravi nəql edir ki,İmam Həsən (ə.s) namaz qılanda ən gözəl libasını geyərdi. Səbəbini soruşdular. Həzrət buyurdu: Həqiqətən Allah gözəldir və gözəlliyi sevir. Beləsə, özümüzü Allah üçün bəzəyək. Allah məsciddə namaz zamanı gözəl geyinmək göstərişi verirsə bu göstərişi yerinə yetirmək istəyirəm.
(Əl-Həyat, cild 5, səh. 66)

İmam Həsən (ə.s) buyurur: Elm ocağı, doğru yol işığı olun. Günün işığı fərqli olur. (Kafi, cild 1, səh. 301)

İmam (ə.s) ondan moizə istəyən şəxsə buyurdu: Axirət səfərinə hazırlaş, ölüm qapını döyməmiş axirət azuqən hazır olsun. (Muntəhul-əmal, cild 1, səh. 436)

İmam Həsən (ə.s) buyurur: Ey insanlar! Allah eşqinə öyüd verən, Allah buyuruğunu rəhbər seçən, möhkəm yola qədəm qoyan insanı Allah müvəffəq edər. (Tuhəful-uqul, səh. 227)

İmam Həsəndən (ə.s) zöhd haqqında soruşuldu.İmam (ə.s) buyurdu: Zöhd (zahidlik) təqva, eyni zamanda dünyaya rəğbətsizlikdir... İmamdan helm haqqında soruşdular. Buyurdu: Qəzəbi udub özünü ələ almaq helmdir...İmamdan soruşdular ki,ehtiyacı görmək nədir? Buyurdu: Pisliyi yaxşılıqla aradan qaldırmaq. (Hər məsumdan 40 hədis, səh. 106)

İmam Həsən (ə) övladlarından birinə buyurdu: Oğlum! Bir adamın haradan gəlib haraya getdiyini bilməsən ona yoldaş olma.Birini yaxşı tanıyıb rəftarını bəyənsən onunla qardaşlıq et.Bir şərtlə ki,xətasını bağışlayıb, çətinlikdə yoldaşlıq edə biləsən.
(Tuhəful-uqul, səh. 236)

İmam Həsən (ə.s) buyurur: Həqiqətən, ən iti göz xeyiri görən gözdür, ən eşidən qulaq nəsihəti eşidən qulaqdır,ən pak qəlb şübhədən pak qəlbdir.
esselamu_eleykumHər məsumdan 40 hədis, səh. 111)
İmam Həsən (ə.s): Ağılı olmayanın ədəbi yoxdur.Təlaşı olmayanda alicənablıq olmaz.Həyası olmayan dindən məhrumdur. (Hər məsumdan 40 hədis,səh 115)
İmam Müctəba (ə) buyurur: Ən böyük ehtiyacsızlıq ağıl, ən böyük ehtiyac nadanlıq, ən böyük təhlükə xudpəsəndlik, ən böyük ləzzət gözəl əxlaqdır.
(Hər məsumdan 40 hədis, səh. 116)

İmam Həsən (ə) buyurur: Biri ağız açmadığı halda ona kömək etmək,nə isə bağışlamaq insanın böyüklüyünü göstərir. (Hər məsumdan 40 hədis, səh. 117)
İmam Həsən (ə.s): Allahdan başqasının razılığını gözləməyən adama zəmanət verirəm ki, duası qəbul olacaq. (Hər məsumdan 40 hədis, səh. 118)

Axırıncı sualların cavabları

Sosial şəbəkədən giriş:
vk fb mail google yandex