Rəsulullah (s): "Mən elmin şəhəriyəm, Əli isə onun qapısıdır" (Mütəvatir)
Sual göndər

"Ey qılınclar doğrayın məni" yanlış sözdür

"Ey qılınclar doğrayın məni" yanlış sözdür
Yaddaşda saxla
Mətndə qrammatik səhv var?
"Ey qılınclar doğrayın məni" yanlış sözdür

Bismilləh. Bir suala cavab.

İmam Hüseyn ( ə ) Ey qılınclar doğrayın məni hədisini demişdirmi?

Həqiqətdə hədis kitablarında belə bir hədis mövcud deyil. Bu kəlmə böyük alimlərin də qeyd etdiyi kimi , bir şairin qələmə aldığı beytdir. Bu Beyt ilə və müəllif haqqında qısa tanış olaq...Əgər Muhəmmədin ( s.ə.ə.v ) dini mənim qətlim ilə yaşayacaqsa, ey qılınclar doğrayın məni..


Bu beyt Nuniyyə adlı qəsidədəndir. Müəllifi Kərbəlanın Xusmiyyə qəbiləsindən olan mərhum şiə xətibi , ədibi , şairi Şeyx Muhsin Əbul Həb əl-Kəbirdir. Əsl adı isə Şeyx Muhsin Hairidir. Hicri 1225 -ci ildə dünyaya gəlmiş , 1305 ci ildə vəfat edərək İraqda dəfn edilmişdir.

Bu beytin hədis yox bir şairin İmamın ( ə ) halını vəsf etməsi olduğunu bir çox üləma təsdiq etmişdir. Biz bəzilərindən misal gətirib kifayətlənəcik.Mərhum Əllamə Seyyid Murtəza Əsgəri -Məalimul Mədrəsəteyn kitabında -3-cü cilddə qeyd edir ki , bu Beyti bir şair İmamın dilindən vəsf edərək deyib.Ayətullahul uzma Seyyid Sadiq Ruhani ağaya edilən istiftaatda buyurur ki , bu beyt bir şairin kəlməsidir və İmam Hüseynə ( ə ) nisbət edilib.Mərhum Ayətullahul uzma Seyyid Muhəmməd Şirazi özünün Kəramətuş Şuhəda kitabında qeyd edir ki , bir şair İmamın ( ə ) dilindən halını bəyan edərkən bu beyti qeyd edib.

Həmçinin Ayətullahul uzma Seyyid Təqi Mudərrisi özünün Hudəl Qur'an adlı təfsirində - Ğafir surəsini təfsir edərkən qeyd edir ki , şairlərdən biri bu beyti Seyyiduş Şühəda haqqında yazıb.Bu siyahını çoxaltmaq olar. Lakin uzunçuluq olmasın deyə bununla kifayətlənirik. Nəticə olaraq - bu formada , cümlədə bir hədis gəlməmişdir. Və bunu hədis kimi demək İmam Hüseynə ( ə ) yalan nisbəti verməkdir. Allah bizi haqqa qovuşanlardan və əməl edənlərdən qərar versin. Möhtaci dua əzizlər.

Bəşir Badkubəi
Vəlhəmdulilləh.

Axırıncı sualların cavabları

Sosial şəbəkədən giriş:
vk fb mail google yandex