Rəsulullah (s): "Mən elmin şəhəriyəm, Əli isə onun qapısıdır" (Mütəvatir)
Namaz Vaxtları

Nəfsin orucu, həqiqi oruc, ən üstün oruc və naqis oruc.

Nəfsin orucu, həqiqi oruc, ən üstün oruc və naqis oruc.
Yaddaşda saxla
Mətndə qrammatik səhv var?
Nəfsin orucu, həqiqi oruc, ən üstün oruc və naqis oruc.


Orucla bağlı mühüm mətləblərə diqqət edək.

İslamın sütunları. İmam Baqir (ə) buyurur: “İslam beş şey üzərində möhkəmdir: namaz, zəkat, həcc, oruc və vilayət”.

Orucun fəlsəfəsi. İmam Sadiq (ə) buyurur: “Allah orucu vacib etmişdir ki, bu yolla varlı və yoxsul bərabər olsun”.

Oruc - imtahandır. Əmirəl-möminin (ə) buyurur: “Allah orucu vacib etmişdir ki, onun vasitəsilə xəlqin ixlasını imtahan etsin”.

Oruc Qiyaməti yada salar. İmam Rza (ə) buyurur: “İnsanlar orucu yerinə yetirməyə əmr olunublar ki, aclıq və susuzluq dərdini başa düşsünlər və onun vasitəsilə axirət çarəsizliyini dərk etsinlər”.

Oruc - bədənin zəkatıdır. Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Hər şeyin zəkatı vardır və bədənin zəkatı orucdur”.

Oruc - atəşdən qalxandır. Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Oruc (cəhənnəm) atəşindən qalxandır”.

Orucun əhəmiyyəti. Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “İsti havada oruc tutmaq - cihaddır”.

Nəfsin orucu. İmam Əli (ə) buyurur: “Dünya ləzzətlərinə görə nəfsin orucu - ən faydalı oruclardandır”.

Həqiqi oruc. İmam Əli (ə) buyurur: “Oruc - haramlardan çəkinməkdir, necə ki, insan yeyəcək və içəcəklərdən çəkinər”.

Ən üstün oruc. İmam Əli (ə) buyurur: “Ürəyin orucu dilin orucundan yaxşıdır və dilin orucu isə mədə orucundan yaxşıdır”.

Göz və qulağın orucu. İmam Sadiq (ə) buyurur: “O zaman ki, oruc tutarsan, gözün, qulağın, tüklərin və dərin də oruc olsun”.

Naqis oruc. İmam Baqir (ə) buyurur: “Bu insanların orucu kamil deyildir:

1. O kəs ki, İmama itaətsizlik edər.

2. Qaçmış qul, o zamana qədər ki, qayıdar.

3. Ərinə itaət etməyən qadın, o zamana qədər ki, tövbə edər.

4. İtaət etməyən övlad, o zamana qədər ki, itaət edər”.

Xoş olsun orucların halına. Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Xoş olsun o kəslərin halına ki, Allah üçün ac və susuz olublar. Onlar Qiyamət günü tox olarlar”.

Behiştin qapısı. Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Behiştdə qapı vardır ki, ondan ancaq oruc tutanlar daxil olar”.

İftar vermək. İmam Kazım (ə) buyurur: “Oruc olan qardaşına iftar vermək, (müstəhəb) oruc tutmaqdan yaxşıdır”.

Orucunu açan. İmam Sadiq (ə) buyurur: “Hər kim Ramazan ayının bir gün orucunu (üzürsüz) yeyərsə, iman ruhu ondan ayrılar”.
Sosial şəbəkədən giriş:
vk fb mail google yandex