Rəsulullah (s): "Mən elmin şəhəriyəm, Əli isə onun qapısıdır" (Mütəvatir)
Sual göndər

Şəfaət haqqı verən surə - “Rəd” surəsinin fəzilətləri.

Şəfaət haqqı verən surə - “Rəd” surəsinin fəzilətləri.
Yaddaşda saxla
Mətndə qrammatik səhv var?
Şəfaət haqqı verən surə - “Rəd” surəsinin fəzilətləri.


“Rəd” surəsi Quranın 13-cü surəsidir ki, 43 ayəsi vardır və Mədinədə nazil olmuşdur.

İslam Peyğəmbəri (s) bu surə haqqında buyurur: “Hər kim “Rəd” surəsini oxuyar, Allah keçmişdə, indidə və gələcəkdə ötən buludların on bərabəri qədər ona həsənə inayət edər. Qiyamət günü İlahi əhdə vəfa edənlərdən olar”. (Tebyan)

İmam Sadiq (ə) buyurur: “Hər kim “Rəd” surəsini çoxlu oxuyar, heç bir zaman ildırıma düçar olmaz. Əgər mömindirsə, hesab vermədən behiştə daxil olar, bütün ailəsi, qardaşları, tanışlarına görə şəfaət haqqına malik olar”.

Axırıncı sualların cavabları

Sosial şəbəkədən giriş:
vk fb mail google yandex