Rəsulullah (s): "Mən elmin şəhəriyəm, Əli isə onun qapısıdır" (Mütəvatir)
Sual göndər

Ayətullah Behcət Kəramət sahibi olmağı necə izah edir?

Ayətullah Behcət Kəramət sahibi olmağı necə izah edir?
Yaddaşda saxla
Mətndə qrammatik səhv var?
Ayətullah Behcət Kəramət sahibi olmağı necə izah edir?


“Ayətullah Behcətin məhzərində” əsərində (səh-183) tanınmış müctəhid və arif kəramitli insan necə olur sualına belə cavab verir:

Təbrizdə bir dərviş bir sinini yağış suyu ilə doldurar və onu qızıla döndərərdi. Amma kamal bu deyil. İnsanın kamalı təqva ilədir. Nə bundan artıqdır nə də az.

Quran özü deyir ki,: Sizin ən kəramətliniz ən təqvalı olanınızdır. (Hucurat-13)

Ona görə Quran durmadan buyurur: Bacardıqınız və gücünüz çatdıqı qədər təqvaya riayət edin. (Təğabun-16)

Ayətullah Behcətin sözlərinə görə, Kəramət sahibi olmaqdan daha üstün bir məqam var, o da təqvalı olmaqdır. Doğrudur ki, kəramətli işləri yalnız təqva əldə etdikdən sonra verilir. Lakin bu Kəramət məqamının müttəqi məqamından üstün olması anlamında deyil. Əsas qayə təqvadır.

Axırıncı sualların cavabları

Sosial şəbəkədən giriş:
vk fb mail google yandex