Rəsulullah (s): "Mən elmin şəhəriyəm, Əli isə onun qapısıdır" (Mütəvatir)
Sual göndər

Peyğəmbər (s) Şiəlik barəsində

Peyğəmbər (s) Şiəlik barəsində
Yaddaşda saxla
Mətndə qrammatik səhv var?
Peyğəmbər (s) Şiəlik barəsində

Rəsuli Əkrəmin(s.e.v.v) buyurub:
Ya Əli! Sən və şiələrin qiyamət günü Allah sizdən sizində Allahdan razı olduğunuz halda gələcəksiniz

mənbələr əhli sünnə:

1. Əbul-Müəyyid Müvəffəq ibn Əhməd Xərəzmi "Mənaqib" kitabının 17-ci bölümündə ,böyük müfəssirlərinizdən olan Hakim Əbulqasim Ubeydullah ibn Əbdullah əl-Həskani "Şəvahidut-tənzil fi qavaidir-təfsil"
2. Məhəmməd ibn Yusif Gənci Əş-Şafei "Kifayətut-talib" səhifə 119
3.Səbt ibn Covzi "təzkirətu xıvassil-üməti fi mərifətil-əimməti" kitabı səhifə 31
4.
Munzir ibn Məhəmməd ibn Munzir məxsusən Hakim rəvayət etmişlər ki,böyük sünni alimi olan Hakim Əbu Əbdullah Hafiz mərfu bir sənədlə bizə xəbər verir

Axırıncı sualların cavabları

Sosial şəbəkədən giriş:
vk fb mail google yandex