Rəsulullah (s): "Mən elmin şəhəriyəm, Əli isə onun qapısıdır" (Mütəvatir)
Sual göndər

Aşura günü baş verən yalançı hadisələr haqqında

Aşura günü baş verən yalançı hadisələr haqqında
Yaddaşda saxla
Mətndə qrammatik səhv var?
Aşura günü baş verən yalançı hadisələr haqqında

Aşura günü haqqında deyilən savablar əslində uydurma və təhrifdir!
Şeyx Səduq öz sənədi ilə İləluş-Şəraye və Əmali kitablarında Cibillə əl-Məkkiyədən belə nəql edir ki , İmam Əlinin (ə.s) qəlb dostlarından olan Meysəmi Təmmardan belə eşitdiyini rəvayət edir: Allaha and olsun ki, bu ümmət öz peyğəmbərlərinin nəvəsini Muhərram ayının onuncu günü öldürəcək və Allahın düşmənləri o günü bərəkət günü kimi qeyd edəcəklər. Bu iş Allahın elmində buyurulan qəti olacaq qəzalardandır. ( Yəni bu hadisə mütləq olacaq ) İmam Əlinin ( ə.s ) mənə öyrətdiyi elm əsasında mən bundan xəbərdar oldum.
İmam Əli ( ə.s) mənə bildirdi ki bütün yaradılmışlar- hətta çölün yırtıcı heyvanları, dənizdəki balıqlar və göydə uçan quşlar belə Peyğəmbərin ( s ) nəvəsinə ağlayacaq.
Günəş, ay, ulduzlar, göy, yer, insan və cinlərin mömin olanları, səmalardakı bütün mələklər Ridvan mələyi (cənnətin qoruyucu mələyi) və Malik, bütün qoruyucu mələklər - göy və ərşi qoruyan mələklərin hamsı imam Hüseyinə ( ə ) ağlayacaq.

Meysəm daha sonra dedi: “Allaha şərik qoşanlara, Yəhudi, Xristian və Məcusilərə Allahın lənəti vacib olduğu kimi İmam Hüseyni ( ə ) də öldürənlərə həmçinin lənət vacibdir.

Cibillə deyir ki, Meysəmə -İnsanlar necə İmam Hüseynin ( ə ) şəhadət gününü bərəkət günü biləcəkdir? deyə soruşdum. Meysəm bu suala cavab olaraq ağladı və dedi: özləri uydurduqları bir hədis əsasında- Aşura gününün Adəmin (ə) tövbəsinin qəbul olduğu gün olduğunu deyəcəklər; ancaq Adəmin ( ə )tövbəsi Zilhiccə ayında qəbul olunmuşdu. Yenə onlar Aşura günündə Allahın Davudun (ə) tövbəsini qəbul etdiyini deyəcəklər; ancaq Davudun (ə) tövbəsi də Zilhiccə ayında qəbul olundu. Onlar bu gündə Allahın Yunusu (ə) balığın qarnından qurtardığını deyəcəklər; ancaq Allah Yunusu (ə) Zilqədə ayında balığın qarnından çıxarmışdı. Onlar Aşura günündə Nuhun (ə) gəmisinin sahilə yanaşdığını deyəcəklər; ancaq bu hadisə Zilhiccə ayının 18-ci günü vaqe olmuşdu. Onlar bu gündə Bəni İsrailin xilas olması üçün dənizin Allah tərəfındən Musa (ə) üçün yarıldığını deyəcəklər; ancaq bu hadisə Rabiul əvvəl ayında olmuşdu. Daha sonra Meysəm dedi: Ey Cibillə. Bil ki , həqiqətən İmam Hüseyn ( ə ) qiyamət günu Seyyiduş Şühəda və səhabələrindən olan şəhidlər də digər şəhidlərdən üstün olaraq gələcəklər. Ey Cibillə. Bax, Səma və dənizlər günəşə qədər qan kimi qırmızı rəngə boyandığı zaman bil ki , şəhidlər sərvəri İmam Hüseyni ( ə ) qətlə yetirdilər. Və Cibillə deyir ki ,bu deyilənlərin şahidi olduqda ağlayaraq dedim: And olsun Allaha ki, Ağamız İmam Hüseyni ( ə ) qətlə yetirdilər.


Şeyx Səduq -İləluş-Şəraye c 1 , səh 227. bab 162.
Şeyx Səduq -Əmali məclis 27 , rəqəm 1.
Biharul-ənvar c 45 , səh 203.
Feyz Əl-Kaşani - Vafi c 11 , səh 76.
Şeyx Abbas Qummi - Səfinətul Bihar c 6 , səh 270.

Axırıncı sualların cavabları

Sosial şəbəkədən giriş:
vk fb mail google yandex