Rəsulullah (s): "Mən elmin şəhəriyəm, Əli isə onun qapısıdır" (Mütəvatir)
Sual göndər

Peyğəmbərin(s) İmam Əli(ə.s) haqqında dedikləri

Peyğəmbərin(s) İmam Əli(ə.s) haqqında dedikləri
Yaddaşda saxla
Mətndə qrammatik səhv var?
Peyğəmbərin(s) İmam Əli(ə.s) haqqında dedikləri


Rasulullah s.ə.ə.v buyurur: Əlinin mənə olan nisbəti , mənim Rəbbim ilə olan nisbətim kimidir.


Riyadun Nədira lil Təbəri.

Rasulullah s.ə.ə.v buyurur: Əlinin mənə nisbəti mənim başımın bədənimə olan nisbəti kimidir.

Nurul Əbsar lil Şəblənci

Rasulullah s.ə.ə.v buyurur : Mən cənnət şəhəri , Əli isə qapısıdır. Hər kim cənnətə girmək istəsə gərək qapısından daxil ola.

Yənabiul Məvəddə lil Qunduzi Hənəfi.

İbn Səmmak nəql edir ki, Əbu Bəkr dedi: Rasulullahın s.ə.ə.v belə dediyini eşitdim: Əlinin mənə nisbəti, mənim Rəbbimə olan nisbətim kimidir.

صواعق المحرقة باب 11 ص 106

İbn Həcər Səvaiqul Muhriqa, bab 11, səh 106.

Bəşir Badkubei.
Vəlhəmdulilləh.

Axırıncı sualların cavabları

Sosial şəbəkədən giriş:
vk fb mail google yandex