Rəsulullah (s): "Mən elmin şəhəriyəm, Əli isə onun qapısıdır" (Mütəvatir)
Sual göndər

Onu bağışlamasam Allah deyiləm (Salavat)

Onu bağışlamasam Allah deyiləm (Salavat)
Yaddaşda saxla
  • Bölmə: Allah
  • Baxış: 2 917
  • Şərhlər: 0
  • Müəllif: admin
Mətndə qrammatik səhv var?
Onu bağışlamasam Allah deyiləm (Salavat)


Əməl dəftərinə minlərlə yaxşılıq yazılar və minlərlə günahı silinər. Behiştdə onun üçün minlərlə məqam ucalar. Həzrət İbrahim (ə) dərəcəsində olar. Allah-təala ərşdə üç dəfə buyurar. "Onu bağışlamasam Allah deyiləm"

Vacibat namazlardan sonra oxuyun:

" Yə Dəiməl-fəzli ələl-bəriyəti! Yə Bəsitəl-yədəyni bil-ətiyəh! Yə Sahibəl-məvəhibis-səniyəti səlli əla Muhəmmədin və ali xəyril-vəra səciyəti vəğ-firlənə ya Zəl-Əla fi həzihil-əşiyəh "

Mənası:
( Ey məxluqatdan daim üstün olan! Ey hədiyyə bəxş etməkdə əli açıq olan! Ey illərin ərməğan sahibi, Məhəmməd (s) və onun ailəsinə salam göndər! Onlar yaranmışların içində ən gözəl əxlaq sahibidirlər. Bizi bağışla, ey axşam vaxtı uca məqam sahibi olan! )

Axırıncı sualların cavabları

Sosial şəbəkədən giriş:
vk fb mail google yandex