Rəsulullah (s): "Mən elmin şəhəriyəm, Əli isə onun qapısıdır" (Mütəvatir)
Sual göndər

Şiənin məqamı

Şiənin məqamı
Yaddaşda saxla
Mətndə qrammatik səhv var?
Şiənin məqamı


1. İmam Əli (ə): «Allahın Peyğəmbərinə (s) insanların mənə paxıllıq etmələrindən şikayətləndim.
O Həzrət (s) buyurdu: «Ey Əli! Cənnətə daxil olacaq ilk dörd nəfər Mən, Sən,Həsən və Hüseyndir. Bizim arxamızda
övladlarımız Cənnətə daxil olacaqlar. Onların arxasında bizi sevənlər, sağ-solumuzda da bizim şiələrdir».
(əl-İrşad, c.1, səh.43)

2. İmam Baqir (ə): «Peyğəmbərin (s) zövcəsi Ümmü Sələmədən Əli ibn Əbutalib (ə) barədə soruşduqda dedi: Allahın Rəsulundan (s) eşitdim ki, Əli və onun şiələri elə nicat tapanlardır».
(əl-İrşad, c.1, səh.41).

Axırıncı sualların cavabları

Sosial şəbəkədən giriş:
vk fb mail google yandex