İmam Əli Məktəbi İmam Əli Məktəbi İmam Əli MəktəbiShare ətir və hədiyyə mağazası imameli.az
Müqəddəs torpaqlara ziyarət. Whatsapp: 055 811 23 91imameli.az

Haqqında çoxlu fəzilətlər nəql olunmuş salavat


Haqqında çoxlu fəzilətlər nəql olunmuş salavat

Rəvayət olunmuşdur ki, hər kəs salavatı günün əvvəli və sonunda üç dəfə oxuyarsa, günahları bağışlanar, həmişə şad olar, duası qəbul olar, həmçinin ruzi bol olar və düşməninə qələbə çalaraq cənnətdə Həzrət Muhəmməd (s)-ın dostlarından olar.

Haqqında çoxlu fəzilətlər nəql olunmuş digər bir salavat

Əllahummə ya əcvədə mən əta və ya xəyrə mən suilə və ya ərhəmə mənistərhəm. Əllahummə səlli əla Muhəmmədin və alihi fil-əvvəlinə və səlli əla Muhəmmədin və alihi fil-axirinə və səlli əla Muhəmmədin və alihi fil-mələ-il-əla və səlli əla Muhəmmədin və alihi fil-mursəlin. Əllahummə əti Muhəmmədən və aləhul-vəsilətə vəl-fəzilətə vəş-şərəfə vər-rif-ətə vəd-dərəcətəl-kəbirəh. Əllahummə inni aməntu biMuhəmmədin səlləllahu ələyhi və alihi və ləm ərəhu fəla təhrimni fil-Qiyaməti ru-yətəhu vərzuqni suhbətəhu və təvəffəna əla millətihi vəsqini min həvzihi məşrəbən rəviyyən saiğən həni-ən la əzməu bə-dəhu əbəda. İnnəkə əla kulli şəyin qədir.Haqqında çoxlu fəzilətlər nəql olunmuş salavat Əllahummə inni aməntu biMuhəmmədin səlləllahu ələyhi və alihi və ləm ərəhu fəərrifni fil-cinani vəchəh. Əllahummə bəliğ fəərrifni fil-cinani vəchəh. Əllahummə bəlliğ Muhəmmədən səlləllahu ələyhi və alihi minni təhiyyətən kəsirətən və səlama."

Oxşar xəbərlər
Cəhənnəm odundan nicat tapmaq üçün salavat
Cəhənnəm odundan nicat tapmaq üçün salavat "Səvabul-əmal" kitabında nəql olunmuşdur ki, İmam Cəfər Sadiq (ə) Səbah ibni Səyyabəyə buyurdu: "Sənin üzünü cəhənnəm odunun istiliyindən saxlayan bir şey öyrənməyi istəyirsənmi? Ərz etdi: "Bəli" Həzrət

Bir il günahlardan pak olmaq üçün salavat
Bir il müddətində günahlardan pak olmaq üçün salavat "Misbahul-mutəhəccid" kitabında imam Cəfər Sadiq əleyhissalamdan nəql olunmuşdur ki, hər kəs zöhr namazından sonra bu (salavatı) deyərsə, bir ilədək onun üçün heç bir günah yazılmaz:

Salavat - Mələvan
SALAVATİ - MƏLƏVANIN HƏDİSİ Bir şəxs Sultan Mahmud Səbuktəkinin yanına gəlib dedi: - Bir neçə müddət idi ki, istəyirdim Allahın Rəsulunu yuxuda görüm və öz qəm-kədərimi ona danışım. Bir gecə bu səadət mənə qismət oldu və Həzrətin mübarək kamil

Kafirun surəsi
Bismillahir - rəhmanir - rəhim Qül ya əyyü həl kafirunə. La əbü du ma təbü dunə. vəla əntüm abidunə ma əbü du. vəla ənə abidün ma əbədtüm. vəla əntüm abidunə ma əbüdü. Ləküm dinü-küm vəliyə dini. سورة الكافرون (109) ص 603 بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ

Yuxudan oyanmaq
Şeyx Bəhai (r.a.) Şeyx Məhəmməd ibni Yəqub Kuleyninin (r.a.) "Kafi" kitabından nəql etmişdir ki, İmam Cəfəri Sadiq (ə.) buyurmuşdur: "Hər kəs yatan vaxtı "Kəhf" surəsinin sonuncu ayəsini oxuyarsa, niyyət etdiyi hər hansı bir saatda yuxudan oyanar."Hörmətli « Qonaq », sizin qeydiyyatınız olmadığı üçün siz rəy yaza bilməzsiniz.Xahiş edirik qeydiyyatdan keçin.    
   Cəmi istifadəçilər: 2
   Qonaqlar: 1

   Online İstifadəçilər: 
   ---

    Saytda olmuş ən son 20 nəfər: 
   ---