İmam Əli Məktəbi İmam Əli Məktəbi İmam Əli MəktəbiShare ətir və hədiyyə mağazası imameli.az
Müqəddəs torpaqlara ziyarət. Whatsapp: 055 811 23 91imameli.az

Allahın gözəl 99 adları


Əsmaul-Husna: Allahın gözəl adları hansılardır?


"Rəsulullah (s.ə.s.) buyurdu ki:

"Allah Təalanın doxsan doqquz adı vardır, yüzdən bir əskik. O, təkdir, təki sevər. Kim bu adları əzbərləsə cənnətə girər". Onlar bunlardır:

Allah, əl-Vahid, əs-Saməd, əl-Əvvəl, əl-Axır, əz-Zahir, əl-Batin, əl-Xaliq, əl-Bari, əl-Musavvir, əl-Məlik, əl-Haqq, əs-Səlam, əl-Mumin, əl-Muhəymin, əl-Əziz, əl-Cəbbar, əl-Mətəkəbbir, ər-Rəhman, ər-Rəhm, əl-Lətif, əl-Habir, əs-Səmi', əl-Basar, əl-Alim, əl-Əzm, əl-Barr, əl-Mutəal, əl-Cəlil, əl-Cəmil, əl-Hayy, əl-Qayyum, əl-Qədr, əl-Kahir, əl-Aliyyu, əl-Hakim, əl-Karib, əl-Mucib, əl-Ganiyyu, əl-Vəhhab, əl-Vədud, əş-Şəkur, əl-Macid, əl-Vacid, əl-Vali, ər-Raşid, əl-Afuvvu, əl-Ğafur, əl-Halım, əl-Kərim, ət-Təvvab, ər-Rəbb, əl-Məcid, əl-Vəliyyu, əş-Şəhid, əl-Mubin, əl-Burhan, ər-Rauf, əl-Mubdiu, əl-Muid, əl-Baisu, əl-Varisu, əl-Kaviyyu, əş-Şədidu, ət-Darru, ən-Nafiu, əl-Baqi, əl-Vaqə, əl-Hafıd, ər-Rəfi', əl-Kabıd, əl-Basıt, əl-Muızzu, əl-Muzillu, əl-Muksıt, ər-Rəzzaq, Zul-Kuvvə, əl-Mətn, əl-Qaim, əd-Daim, əl-Hafiz, əl-Vəkil, əl-Fatır, əs-Sami, əl-Muti, əl-Muhyi, əl-Mumit, əl-Mani, əl-Cami, əl-Hadi, əl-Kafı, əl-Əbəd, əl-Alim, əs-Sadıq, ən-Nur, əl-Munir, ət-Tamm, əl-Qədim, əl-Vitri, əl-Ahadu, əs-Samədu, Əlləzi ləm yəlid və ləm yuləd və ləm yəkun ləhi kufuvən ahad."

Zuhri deyir ki: "Mənə bir çox elm əhlindən çatdığına görə, bu Əsmai Hüsnanın oxunmasına "Ləə iləhə illallahu vahdəhu lə şərikə ləh. Ləhul Mulku və Ləhul-Həmdu bi-yədihil-Hayr və huvə ala kullu şeyin qadir, lə iləhə illallahu, Ləhul-Əsmaul-Husna" deyə başlanmalıdır.


(1) Tirmizi, Daavat 65, (3471); Əbu Davud, Salat 358, (1493).
(2) Əbu Davud, Salat 184, (985); Nəsai, Səhiv 57, (3, 52).
(3) Buxari, Daavat 68; Müslim, Zikr 5, (2677); Tirmizi, Daavat 87, (3502).

Oxşar xəbərlər
Tövhid surəsi (İxlas) və hədislər
“Bismillahir-rəhmanir-rəhim; qul huvəllahu əhəd; əllahus-saməd; ləm yəlid və ləm yuləd; və ləm yəkulləhu kufuvən əhəd.” “De ki, O Allah birdir; Allah möhtac deyil; O nə doğmuş, nə də doğulmuşdur; Onun heç bir tayı-bərabəri, bənzəri yoxdur.” Həmişəki

Böyüklərə hörmət Allahı uca tutmaqdır
Elə əməllər vardır ki, insan öz fitrəti ilə onların yaxşı və ya pis olduğuna qərar verə bilir. Belə əməllərdən biri də Allahın mərhəmətini, hikmətini və ədalətini özündə əks etdirən böyüklərə hörmət mövzusudur. Əslində bu hər bir insanın daxilindən

Haram yeməklər
1. İmam Baqir (ə) buyurur: «Heç bir ibadət, qarını haram yeməkdən qorumaq və iffətli olmaq kimi fəzilətli deyil». 2. İmam Səccad (ə) buyurur: «Qarnının sənin boynunda olan haqqı budur ki, onu haram yeməklərə qab etməyəsən». 3. O həzrət başqa bir

Günahı əridən vasitələr
Malı olan malından, elmi olan elmindən, qüvvəsi olan qüvvəsindən sədəqə verməlidir, həzrət peyğəmbər (s.ə) buyurub ki, sədəqə sahibinə beş faydanı verir. 1. malını atrırar 2. xəstəliyni aparar 3. bəlanı qaytarır 4. Sirat körpüsündən şimşək kimi

Quranın adları
Qur'anın adları; Qur'anın yenə Qur'an tərəfindən bildirilən bir çox adları vardır. Onun ən çox işlənilən və çox yayılan adı Qur'andır. Bunların bir qismini misal olaraq qeyd edək: Əl-Kitab - Qur'anda 230-dəfə işlənir. Bəzi digər səmavi kitablarHörmətli « Qonaq », sizin qeydiyyatınız olmadığı üçün siz rəy yaza bilməzsiniz.Xahiş edirik qeydiyyatdan keçin.   
  Cəmi istifadəçilər: 1
  Qonaqlar: 1

  Online İstifadəçilər: 
  ---

   Saytda olmuş ən son 20 nəfər: 
  ---